Zdroj: Shutterstock

10 zásad, ako kúriť tuhým palivom: Takto znížite emisie a vyťažíte z neho maximum!

15. 12. 2023
Zdieľať

S nástupom chladného počasia a so začínajúcou vykurovacou sezónou súvisí aj zvýšené znečistenie vzduchu. Tam, kde domácnosti na kúrenie stále používajú tuhé palivo, sa počas silnejších zím zvykne zvýšiť množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie, a to najmä suspendovaných častíc. Voľným okom nie sú viditeľné, majú však veľký vplyv na naše zdravie. Súvisia s predčasnými úmrtiami a chorobami. Dlhodobé vystavenie sa týmto jemným prachovým časticiam spôsobuje srdcovo-cievne a respiračné ochorenia.

Najväčší podiel týchto častíc dnes pochádza práve zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach. Na zlepšenie stavu ovzdušia pritom niekedy stačí len mierne pozmeniť správanie a návyky. Aj preto je dobré vedieť správne kúriť – minimalizujete tým znečistenie ovzdušia, znižujete si náklady a zároveň predlžujete životnosť kotla.

1. Moderné spaľovacie zariadenia

Kedy prichádza čas vymeniť starý kotol za nový? Jedným z hlavných kritérií je vek vykurovacieho zariadenia, ale požiadavky na výkon kotla môžu zmeniť aj úpravy domu, ako zatepľovanie fasády, výmena okien či oprava strechy. Modernizácia neznamená len vymeniť starý kotol za nový toho istého typu. Pri zariadeniach na tuhé palivo je ňou výmena prehorievacieho alebo odhorievacieho kotla za splyňovací alebo automatizovaný. Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné, so správnym zariadením a pri správnej technike však toto zaťaženie môžete výrazne znížiť.

Starý plynový boiler na stene.

Staré zariadenia, ktoré dosluhujú, majú priveľkú spotrebu alebo nedostatočný výkon, je vhodné vymeniť za nové. Zdroj: Shutterstock

2. Cena verzus komfort

Nemusí to byť dilema. Pri kúpe nového vykurovacieho zariadenia sa väčšina majiteľov domov pozerá na prvotnú investíciu, už menej na pohodlie. Teda ako často treba prikladať palivo, čistiť kotol a robiť údržbu. Modernizácia vykurovania prináša vyššie vstupné náklady, tie sa však vrátia pri nižších prevádzkových nákladoch alebo v podobe zvýšeného komfortu, keď nebudete musieť do kotla prikladať ručne. Bonusom bude aj menšie znečisťovanie ovzdušia.

„Nezabúdajte, že požiadavky na výkon kotla môžu zmeniť aj úpravy domu, ako zatepľovanie fasády, výmena okien či oprava strechy.“

Prečítajte si tiež
Tieto chyby robia ľudia pri zateplení domov najčastejšie. Pripravujú sa tak o nemalé peniaze!

3. Správne nadimenzovanie je základ

Ak má váš kotol nižší výkon, ako potrebujete, budete mať doma zimu. Pri vyššom výkone zase budete musieť často vetrať a kotol „dusiť“. Výkon kotla je dôležitý parameter, ktorý by mal vypočítať odborník. Závisí od veľkosti domu, jeho veku a stavu. Správne zvolený tepelný výkon je predpokladom pre dokonalé spaľovanie, a teda aj nižšie emisie.

Prečítajte si tiež
Chcete vymeniť starý kotol za tepelné čerpadlo? Pozrite si, čo radia odborníci a aké máte ďalšie možnosti

4. Spaľujte len kvalitné palivo

V domácnosti môžete spaľovať len také palivá, ktoré má výrobca zariadenia uvedené v návode na použitie. Pri dreve je jeho najdôležitejším parametrom vlhkosť. Na kúrenie je vhodné to s vlhkosťou pod 20 %. Tú dosiahnete, ak necháte drevo schnúť približne dva roky, prevetrávané a prekryté proti dažďu a snehu. Takto vysušené horí takmer bez dymu a tvorí málo popola. Pri peletách pozor, aby boli bez prímesí kôr či pridaných chemikálií. Kupujte len certifikované pelety s označením ENplus A1. Vďaka technológii výroby majú podiel vody maximálne 10 %, čo má priaznivý vplyv na životnosť kotlov. Vysokou výhrevnosťou sa vyznačujú aj brikety, ktoré majú do 8 % vody.

Záber na kotol na biomasu s horiacim ohňom.

Spaľujte len palivá odporúčané výrobcom. Zdroj: Shutterstock

5. Technika rozkurovania

Túto techniku oceníte, aj keď kúrite v krbe alebo peci, pretože pri nej minimalizujete množstvo dymu a získate rýchlejší ťah komína. Technika správneho kúrenia sa vďaka vývoju spotrebičov so sekundárnym spaľovaním zmenila. Pri klasickom zakladaní ohňa, ktoré sa používalo kedysi, sa naspodok najskôr uložili triesky a na ne hrubšie polená. V moderných kotloch sa používa technika prehárania dreva zhora nadol – teda najskôr naukladáte hrubšie polená a na ne triesky, ktoré zapálite pomocou podpaľovača. Pri takomto kúrení sa emisie znížia o polovicu.

Prečítajte si tiež
Máte už pripravené palivové drevo na zimu? Tieto druhy sú na vykurovanie najvhodnejšie

6. Prikladanie nie je žiadna veda

Prikladanie ovplyvňuje spaľovací proces. Pri starých kotloch treba prikladať menej a častejšie. Naopak, pri splyňovacích a automatických kotloch vždy doplna. Pri prehorievacom kotle býva interval prikladania paliva od 1 do 4 hodín, pri odhorievacom kotle 2 až 8 hodín, pri splyňovacom 4 až 12 hodín a pri automatizovanom kotle nad 12 hodín. V krboch je to približne každú hodinu, v kachľových peciach prikladáte 1- až 3-krát do dňa. Pred manuálnym prikladaním ďalšej dávky paliva otvorte regulačné klapky na maximum, pootvorte dvierka, priložte palivo a čo najrýchlejšie dvierka zatvorte.

Človek prikladá do pece.

Častosť prikladania závisí od druhu kotla, Niektoré potrebujú dodať palivo každú hodinu, iné len párkrát do dňa. Zdroj: Shutterstock

7. Regulačné klapky

Na efektívne vykurovanie potrebujete ovládať prívod vzduchu a nastaviť regulačné klapky tak, aby ste zabezpečili optimálny objem vzduchu na dokonalé spaľovanie. V prvej fáze horenia drevo potrebuje dostatočný prívod a regulačné klapky otvorené na maximum. V druhej fáze splyňovania už môžete vzduch regulovať. Spoznáte ju podľa toho, že horí všetko priložené drevo. Vzduch regulujte postupne, aby plameň stále jasne svietil. Posledná fáza nastáva, keď sa z dreva vytvárajú uhlíky. Prívod vzduchu držte na minime, nie však zavretý. No ak kúrite briketami, je veľmi dôležité dosiahnuť ich žeravenie bez prívodu vzduchu.

Prečítajte si tiež
Ako si vybrať ten správny kozub

8. Pravidelná údržba pomáha aj ovzdušiu

Pravidelným čistením vykurovacieho zariadenia a spalinovodov predídete tvorbe sadzí, ktoré fungujú ako izolant a znižujú účinnosť odovzdania tepla. Tušili ste, že už dvojmilimetrová vrstva sadzí zníži prestup tepla o 25 %? Zároveň tak predchádzate vzniku požiarov a znečisteniu ovzdušia prachovými časticami. Ak si komín a spalinovody nedáte vyčistiť kominárom v zákonom predpísaných lehotách, poisťovňa nebude akceptovať prípadnú poistnú udalosť pri škodách spôsobených vyhorením komína.

Starší kominár s dlhou kefou.

Komíny treba dávať kontrolovať pravidelne. Častosť kontrol stanovuje aj vyhláška ministerstva vnútra o ochrane pred požiarmi. Zdroj: Shutterstock

9. Toto doma nespaľujte

V kotloch v domácnostiach nemôžete páliť čokoľvek. Ak nespaľujete palivo určené výrobcom, zariadenie nedokáže ísť na menovitý tepelný výkon a náklady na kúrenie sa zvyšujú. Pri nedokonalom spaľovaní vzniká aj množstvo škodlivín, dechtu a sadzí. V kotloch v domácnostiach je zakázané páliť plasty a PET fľaše, OSB dosky, preglejky, drevotriesky, starý nábytok, okenné a dverné rámy, textil a obuv, staré časopisy a letáky, staré oleje, pneumatiky, linoleum či plávajúce podlahy. Takisto je zakázané spaľovať komunálny odpad a druhotné palivá – teda palivá vyrobené z odpadu.

Prečítajte si tiež
V novej epizóde môjdom podcastu vyberáme vykurovacie zariadenie. Pre ktoré sa rozhodnúť?

10. Ak nechcete dostať pokutu

V prípade nedodržania niektorých pravidiel vám hrozí pokuta. Za porušenie povinnosti pravidelnej údržby komína môžete dostať pokutu 99 eur. Ak spaľujete zakázané látky či odpad, obec vám môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur. Okrem toho, že takýmto spôsobom vypustíte do ovzdušia množstvo škodlivín, môžete si skrátiť životnosť kotla a zvýšiť náklady na jeho údržbu.

Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné, so správnym zariadením a pri správnej technike však toto zaťaženie môžete výrazne znížiť.

Pravidelným čistením kotla a komína predídete tvorbe sadzí, ktoré fungujú ako izolant, znižujú účinnosť odovzdania tepla a znečisťujú ovzdušie.

Text Sláva Štefancová
Foto: Shutterstock, Protherm, Vaillant, Premium
Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: drevosplyňovacie kotly kúrenie vykurovanie drevom
Zdieľať článok
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Len, ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšieUrob si sám

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Len, ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie

Rodinný dom VELUX: 15. ročník súťaže pre študentov stredných priemyselných škôl stavebnýchASB.sk

Rodinný dom VELUX: 15. ročník súťaže pre študentov stredných priemyselných škôl stavebných

V areáli rozpadnutého družstva na chov ošípaných vybudujú fotovoltickú elektráreňASB.sk

V areáli rozpadnutého družstva na chov ošípaných vybudujú fotovoltickú elektráreň

Ako zvládnuť vyrovnanie podlahy?Dom z tehly

Ako zvládnuť vyrovnanie podlahy?

Diskusia