Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

14. 10. 2009
Zdieľať

Dnes sa veľa hovorí o úsporách energie na vykurovanie rodinných domov – najčastejšie v spojitosti so zateplenými obvodovými stenami či kvalitnými oknami. Dosiahnutie dobrých teplotechnických parametrov obvodových konštrukcií je však len prvou fázou na ceste k energeticky úspornému domu. Ďalším krokom by malo byť rozumné využitie možností súčasnej techniky pri jeho vykurovaní. Veď ako by to bolo – chcieť šetriť na kúrení a kúrením sa pritom nezaoberať?

Dom treba vnímať ako celok


Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

222375

Pre nízkoteplotné systémy je typické sálavé vykurovanie – väčšia časť tepla sa teda do interiéru prenesie sálaním (typickým príkladom je podlahové vykurovanie, možno však využiť aj nízkoteplotné radiátory), a nie konvekciou (prúdením), ktorá prevláda pri dnes bežných sústavách, pracujúcich s vyššími teplotami vykurovacej vody. Sálavé vykurovanie pritom lepšie funguje v spojení s ťažkými – tepelnoakumulačnými materiálmi. „Rôzna schopnosť materiálov akumulovať teplo spôsobuje, že pri rovnakom spôsobe vykurovania sa odlišné typy domov správajú rozdielne. Napríklad drevo má na rozdiel od tehál len zanedbateľnú schopnosť akumulovať teplo. Aj keď je drevený dom kvalitne zaizolovaný, treba v ňom kúriť neustále – keď totiž kúriť prestanete, stavba veľmi rýchlo vychladne,“ upozorňuje Ing. Prokeš. Odporúča sa preto doplniť ľahké drevené domy aj o ťažké stavebné materiály, ktoré majú lepšiu schopnosť akumulovať teplo – napríklad v podobe murovaných priečok, hlinených omietok, ťažkých materiálov v podlahách a podobne. Tým sa spomalí reakcia domu na zmeny teploty a stavba bude lepšie spolupracovať s nízkoteplotnými vykurovacími systémami, ktoré na výraznú zmenu potreby tepla reagujú pomerne ťažkopádne.Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

222377

Teplá voda

K významným položkám v prevádzkových nákladoch rodinných domov patrí okrem vykurovania aj príprava teplej vody. Zdroje pre oba tieto systémy sa pritom často kombinujú. Keďže oboje súvisí s ohrevom vody, a ten možno zrealizovať viacerými energeticky úspornými spôsobmi, je voľba najvhodnejšieho režimu otázkou zváženia konkrétnej situácie a konkrétnych možností. „Záleží na tom, aký zdroj energie je k dispozícii, na finančných možnostiach investora, na tom, koľko ľudí bude v dome bývať…“ vymenúva Ing. Prokeš. „Napríklad v istých klimatických podmienkach a za istých okolností možno s úspechom použiť solárne systémy nielen na ohrev teplej vody, ale aj na podporu vykurovania, nie sú však vhodné vždy,“ vysvetľuje projektant. „Ak si napríklad stavajú domček pre dvoch starší manželia, ktorí si chcú užiť pokojný dôchodok niekde na vidieku, a samozrejme, nechcú z penzie platiť vysoké sumy za energie potrebné na prevádzku domu, bude zrejme ideálnym riešením tepelné čerpadlo. Solárne kolektory v takomto prípade nemajú význam. Jedna vec je totiž zdroj energie, druhá vec je, že pre túto energiu musím mať aj vhodný odber. Solárne kolektory budú dostatočne využité v rodinných domoch, kde je väčší odber teplej vody – či už pre bazén, alebo pre potreby väčšej rodiny. Ak ich chceme používať aj na podporu vykurovania, je potrebné na to prispôsobiť aj vykurovaciu sústavu – vyriešiť napríklad potrebný dohrev alebo chladenie vody z kolektorov, pričom treba zvážiť finančnú náročnosť riešenia aj výsledný úsporný efekt.“


Ak rekonštruujete


Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

222376

Musí aj zateplenie a výmenu okien v staršom dome sprevádzať zmena vykurovacej sústavy?, je otázka, ktorá sa priam ponúka. „Vo všeobecnosti to nie je podmienkou,“ odpovedá Ing. Jaroslav Prokeš. „Ak je v dome vhodný zdroj tepla, ktorý dokáže reagovať na jeho zníženú spotrebu – napríklad plynový kondenzačný kotol, ktorého výkon možno modulovať od 25 do 100 %, dokáže riadiť teplotu vody podľa ekvitermickej regulácie a ekvitermickú krivku vie prispôsobiť reálnej potrebe domu, potom sa na vykurovacej sústave nič podstatné meniť nemusí. Väčšinou záleží na tom, aký starý dom sa zatepľuje, pretože vykurovacie sústavy tu môžu byť veľmi rôzne. Napríklad v dome so starším typom kotla na tuhé palivo bude mať zateplenie efekt len vtedy, ak sa zmení aj vykurovanie  alebo ak neotvoríte okná ani pri 28 °C, pretože inak poletí teplo von oknom a je po šetrení. Takže riešenia budú rôzne, z prípadu na prípad. Vždy je však potrebná vhodná regulácia vykurovania (hoci termostatickými hlavicami na radiátoroch), ktorá je  možná len pri regulovateľnom zdroji tepla. Pri starších kotloch na tuhé palivá to väčšinou možné nie je, takže je potrebná zmena – buď výmena kotla, alebo jeho zapojenie do systému s akumulačnou nádobou, na čo je zasa potrebný priestor… A takto by sme mohli pokračovať.“ Zároveň so zlepšením tepelnej izolácie staršieho domu je teda dobré nechať si zrevidovať aj vykurovací systém: „Nie je to síce nevyhnutné, ale je to rozumné,“ odporúča projektant. „Inak nemusí byť výsledok rekonštrukcie taký, aký ste si predstavovali.“


Uplatnenie riadeného vetrania a s ním spojenej rekuperácie je v rekonštruovaných domoch zložité, ak nie úplne nemožné. „Miestnosti väčšinou nie sú dostatočne vysoké na umiestnenie potrebných rozvodov a aby sa vzduch rozviedol po celom objekte, je potrebné aj množstvo otvorov v nosných konštrukciách. Často treba zároveň zmeniť aj elektroinštaláciu, takže takýto zásah sa oplatí len v prípade, ak bola celková rekonštrukcia inštalácií aj tak potrebná,“ upresňuje Jaroslav Prokeš. Ak sa vám teda po výmene okien a zateplení objavili v dome problémy s vysokou vzdušnou vlhkosťou, neostáva vám iné, len sa naučiť pravidelne a dôkladne vetrať. Jedine tak totiž dostanete vlhkosť z domu. „Treba sa tiež zamyslieť nad tým, koľko vlhkosti v dome produkujete,“ odporúča Ing. Prokeš, „napríklad množstvo kvetov, ktorým denne nalejete 5 litrov vody, v takejto situácii určite neprospieva.“

Od apríla tohto roku máme aj na Slovensku program na podporu širšieho využívania slnečných kolektorov. Keďže pôvodný variant pravidiel poskytovania dotácií bol administratívne pomerne náročný, predpokladá sa, že od 10. 7. 2009 dôjde v tomto ohľade k pozitívnym zmenám a zároveň i k zvýšeniu finančného príspevku o 100 %. Predpoklad je, že po novom získa investor 200 € za každý štvorcový meter absorpčnej plochy kolektora pri zariadeniach do 8 m2. Väčšia plocha bude dotovaná sumou 100 € za každý štvorcový meter absorpčnej plochy. Pri týchto nových podmienkach a doplnkovej zľave TSZ budú náklady na 2-kolektorový solárny systém s 200- litrovým zásobníkom  2 324 € a 3-kolektorový s 300- litrovým zásobníkom 2 846 €. Uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú kompletnú dodávku, štandardnú montáž a uvedenie do prevádzky odborne vyškolenými pracovníkmi montážnej firmy. Dôležitým faktom je 12-ročná záruka na slnečné kolektory. (THERMO/SOLAR)


Vyvarujte sa chýb


Pri kúrení myslite na budúcnosť 2.

222378

Podľa Jaroslava Prokeša je najdôležitejšie všetko si dopredu premyslieť, prípadne si ísť pozrieť vzorový nízkoenergetický dom alebo navštíviť známych, ktorí v takom bývajú. „Je totiž dobré zistiť, čo všetko nové technológie prinášajú. Ak napríklad chcete tepelné čerpadlo, prípadne aj s akumulačnou nádržou, vzduchotechniku, solárny systém… na všetky tieto zariadenia budete potrebovať nejaké zázemie. Dom vybavený najmodernejšími technológiami potrebuje dostatočne veľkú technologickú miestnosť. Už to nie je to len výklenok alebo šatníková skriňa, ktoré stačili na plynový kotol. Ak chcete kúriť lacnejšie, musíte tomu obetovať aj nejaký priestor v dome.“

Ďalším dôležitým pravidlom je brať dom od začiatku až do konca ako celok, ktorý musí mať istú logiku: „Mnohé veci totiž spolu súvisia. Nedá sa napríklad do rozostavaného domu jednoducho dodatočne pridať podlahové vykurovanie alebo riadené vetranie. Je to zbytočná a nákladná komplikácia, často pod stropom alebo v konštrukcii podlahy ani nie je dostatok miesta. V dome je aj množstvo ďalších rozvodov – centrálny vysávač, audio a podobne, a všetky treba niekam skryť, musia sa správne križovať… Komfortu, ktorý sa od moderného domu očakáva, je totiž potrebné pripraviť priestor. A na ten treba myslieť už pri projektovaní domu. Keď je hotová hrubá stavba, už sa len ťažko niečo pridáva. Nie je to jednoduché, a takmer nikdy nie je výsledok stopercentný. Väčšinou dosiahnete len zbytočne drahý kompromis.“ Takže rada na záver znie: Všetko si vopred dobre premyslite. Najskôr dvakrát merajte na výkresoch, až potom sa pustite do stavby.

Kategória: Energia
Tagy: kúrenie úspora energie
Zdieľať článok

Diskusia