Staviame komín (1. časť)

Staviame komín (1. časť)

03. 01. 2007
Zdieľať

Dymiaci komín bol oddávna symbolom typickej vidieckej pohody, známej nielen z obrázkov a ilustrácií. Zatiaľ čo oblaky čierneho dymu nad tehlovými „stožiarmi“ industriálnych zón v nás vyvolávajú negatívne pocity, biely dym, stúpajúci k oblohe z typických červených komínov na streche rodinného domu, signalizuje príjemnú domácu atmosféru, sucho a teplo. Aby to tak naozaj bolo, je treba komínu venovať rovnakú pozornosť ako zvyšným častiam vykurovacej sústavy.
Staviame komín (1. časť)

74348

Vy nemáte komín? Ak ste trebárs podľahli masívnej kampani za priame vykurovanie začiatkom 90. rokov, môžete mať pocit, že sa vás nasledujúce riadky netýkajú. Ale aj tak – zbystrite pozornosť. Odborníci dnes varujú pred závislosťou na jednom zdroji vykurovania, a preto všetkým stavebníkom odporúčajú výstavbu rezervného komína. V prípade, že dôjde k havárii, dá sa oveľa jednoduchšie zaistiť núdzové vykurovanie. Kozub alebo pec sa takisto bez komína nezaobídu. Aj keď komín nie je tým hlavným prvkom vo vykurovacej sústave vášho príbytku, základné princípy jeho stavby môžu byť užitočné všetkým.

Navrhovanie komínov a dymovodov upravujú špeciálne normy. Stanovujú požiadavky pre navrhovanie a posudzovanie nových aj rekonštruovaných komínov a dymovodov a je nutné ju dodržiavať. To znamená, že komínové teleso nemôžeme rôznymi spôsobmi svojpomocne upravovať a vylepšovať (napr. pri zmene spôsobu vykurovania) bez toho, aby sme dodržiavali konkrétne zásady stanovené normou. Skôr, než sa dáme do stavby komína, musíme si zodpovedať tieto nevyhnutné otázky: • Akú koncepciu vykurovania zvoliť?


 • Aké vykurovanie a palivá použijeme teraz, a aké v budúcnosti?


 • Na aké zmeny musí byť dom pripravený?


 • Akým spôsobom môžeme docieliť nezávislosť pri vykurovaní domu?

Čo je komín

Komín je konštrukcia, ktorá odvádza plynné splodiny do voľného priestoru. Skladá sa z jedného alebo viacerých komínových prieduchov, komínového plášťa s príslušnými vyberacími a vymetacími otvormi a sopúchy na zaústenie vykurovacích telies. Komín môže byť jednovrstvový alebo viacvrstvový s komínovou vložkou.

Funkcia komína, t. j. predovšetkým ťah v komínovom prieduchu, závisí od rozdielnej hmotnosti vonkajšieho vzduchu a odvádzaných splodín, rýchlosti vetra a účinnej výšky komínového prieduchu.


Staviame komín (1. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

74354

Komín tvorí:


 • Komínový plášť


 • Komínový prieduch


 • Sopúch


 • Vyberací otvor


 • Vymetací alebo kontrolný otvor


 • Komínová hlava


 • Komínový nadstavec – v prípade malej výšky hlavy
Komínový plášť je časť komína s nosnou, ochrannou, estetickou a tiež ohraničujúcou funkciou. Komínový plášť musí byť z nehorľavého materiálu, odolný proti účinkom splodín a v časti nad strechou a v podkrovnom priestore tiež musí byť odolný proti mrazu. Komínový plášť musí byť tesný a súčasne zamedzovať unikaniu splodín. Pri dlhodobom kúrení nesmie byť vonkajšia povrchová teplota väčšia než 52 oC.


Staviame komín (1. časť)

74358

Komínové prieduchy sú dutinou v konštrukcii dymovodu, komína a komínovej vložky, určené na odvádzanie spodín do voľného ovzdušia. Komíny sa predovšetkým navrhujú s priebežnými prieduchmi. K inému riešeniu sa pristupuje iba v prípade, že z dispozičných alebo statických dôvodov nemožno navrhnúť komín s priebežnými prieduchmi.

Prierezy komínových prieduchov sa volia podľa typu pripojeného spotrebiča a jeho výkonu. Najmenší dovolený svetlý rozmer prieduchu komína s prirodzeným ťahom je 100 mm pre plynné, 110 mm pre kvapalné a 120 mm pre tuhé palivá. Pre kruhový prieduchu je predpísaný minimálny svetlý priemer 140 mm. Komínové prieduchy možno vychyľovať iba v nevyhnutných prípadoch, a to na jednu stranu a v tej istej rovine, a najväčší odklon od kolmice môže byť 30o.. Povrchy komínových prieduchov sú hladké a rovné.

Pomer neúčinnej výšky k účinnej výške prieduchu má byť L 1 =1/10 * L, kde L jeúčinná výška komínového prieduchu a L 1 – neúčinná výška komínového prieduchu. L musí byť najmenej 5 m u komínov k spotrebičom na tuhé a kvapalné palivá a 4 m pri komínov na plynné palivá.

Sopúch je otvor v komínovom plášti a slúži na prepojenie dymovodu a prieduchu komína. Komínové sopúchy, ktorými sa pripájajú spotrebiče ku komínovým prieduchom, majú byť priame a čo najkratšie.

Vyberacie otvory slúžia na vyberanie sadzí a popolčeka. Najmenšie rozmery vyberacieho otvoru úzkych a stredných prieduchov musia byť 120 × 250 mm. Krycia hlava a komínový nadstavec sú určené na ochranu konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi a pôsobením splodín. Komínové teleso musí byť kryté krycou doskou. Najmenšia výška komína nad strechou je predpísaná normou. Potrebnú výšku môžeme dosiahnuť aj pomocou nadstavca.

Typy komínov


Staviame komín (1. časť)

74381

Komíny sa delia podľa rôznych kritérií, a to podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám budovy (vstavané, pristavané, samostatne stojace), podľa spôsobu stavania (murované z tehál a tvárnic, komíny monolitické a montované), podľa počtu prieduchov atď. Nás najviac zaujíma ich účel, čiže typ paliva, z ktorého sú splodiny komínom odvádzané. Rozdiel je či staviame komín na odvádzanie splodín z tuhých, kvapalných alebo plynných palív, dôležité sú aj typy spotrebičov, ktoré budeme používať a teplota splodín na výstupe zo spotrebičov.

Na vlastnú stavbu komína je dôležité rozhodnúť sa, či zvolíme jednoduchší postup výstavby komínového systému s použitím kompatibilných stavebných dielcov, alebo postavíme individuálny komín. Je potrebné myslieť na to, že komín je dlhodobá investícia, pretože by mal slúžiť najmenej dvadsať až tridsať rokov. Stavebník očakáva vysokú kvalitu a splnenie náročných technických požiadaviek. Treba zvážiť či zvoliť univerzálnu komínovú konštrukciu, aby sme mohli podľa momentálnej situácie na trhu meniť palivo.

Iba dokonalá súhra medzi horákom, resp. ohniskom, kotlom a komínom zaručí hospodárne využitie paliva. Zle navrhnutá spalinová cesta môže viesť k veľkým komplikáciám, dokonca až k ohrozeniu života, preto je vždy nutné dbať na pokyny výrobcu a dodržiavať montážne predpisy.Staviame komín (1. časť)

74349


Staviame komín (1. časť)

74350

Založenie komína – otvor na vetraciu mriežku musí byť nad čistou podlahou. Dôležité je správne osadiť spojovací kus na dvierka.


Staviame komín (1. časť)

74351


Staviame komín (1. časť)

74352

Nezabudnúť na dilatáciu okolo rámčeka – medzera 3 cm. Správne osadiť dymovod…


Staviame komín (1. časť)

74353

…a šikmé napojenie na prípadný kozub.

Kategória: Energia
Tagy: ko komín
Zdieľať článok

Diskusia