Z čoho rekonštruovať? (2. časť – Pórobetón)

Z čoho rekonštruovať? (2. časť – Pórobetón)

10. 02. 2006
Zdieľať

Prvá výrobňa pórobetónových tvárnic vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia vo Švédsku. U nás sa technológia výroby týchto tvárnic začala uplatňovať o niečo neskôr, koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Pórobetón sa vyrába biely, v menšom množstve aj sivý. Biely je zo zmesi kremičitého piesku, vápna, cementu, vody a plynotvornej prísady – hliníkového prášku. Sivý pórobetón má rovnaké zloženie, ale k zmesi sa ešte pridáva elektrárenský popolček, ktorý mu dáva tmavú farbu. Zmes sa leje do foriem a vytvrdzuje tlakovou parou pri teplote 190 °C.

Tento materiál má vďaka uzatvoreným vzduchovým bublinám vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a dobré akumulačné schopnosti. Je nehorľavý. Miestnosti vybudované z pórobetónu sa ľahko vykúria, ale po prerušení kúrenia aj ľahšie strácajú teplo. Má veľmi dobrú pevnosť a únosnosť. Veľkou výhodou pórobetónu oproti klasickým stavebným materiálom je jeho relatívne nízka hmotnosť, približne 400 až 600 kg/m3. Pórobetón má niekoľkonásobne vyššiu mieru žiarenia rádionuklidov ako tehly a betón. Niektorí značkoví výrobcovia uvádzajú až štvornásobne nižšie hodnoty žiarenia oproti norme pre tento materiál.


Z čoho rekonštruovať? (2. časť - Pórobetón)

44521

Pórobetón sa ľahko opracúva, možno ho rezať, hobľovať a vŕtať doň. Preto pri výbere tvárnic netreba prihliadať na svetlú výšku rekonštruovaných miestností. Posledný rad tvárnic sa jednoducho upraví do požadovanej výšky. Drážky na vedenie jednotlivých inštalácií sa musia frézovať, nie sekať, aby sa nenarušila statika. Pri stavaní s presnými tvárnicami sa minimalizuje mokrý proces, znižuje množstvo malty, lebo medzera medzi dielcami je široká iba 1 až 3 mm a jednotlivé dielce sa k sebe lepia lepiacou maltou. V prípade presných tvárnic, ktoré sa spájajú na pero a drážku (označujú sa ako P+D), lepiaca malta sa nanáša iba na vodorovné spoje.


Z čoho rekonštruovať? (2. časť - Pórobetón)

44522

Nevýhodou pórobetónu je jeho nasiakavosť, v dôsledku ktorej mení svoj objem. Pri vysychaní sa vracia do pôvodného stavu. Preto ho treba chrániť pred kontaktom s vodou a pri výstavbe treba presne dodržiavať daný technologický postup. Pri omietaní je vhodné používať materiál odporúčaný výrobcom, aby sa predchádzalo vzniku trhlín. Výrobcovia ponúkajú kompletný sortiment na realizáciu hrubej stavby – hladké tvárnice, tvárnice s perom a drážkou, vystužené stenové dielce, preklady, oblúky, komínové tvarovky, stropné dielce, schodiskové stupne, náradie a spojovací materiál.


Z čoho rekonštruovať? (2. časť - Pórobetón)

44520

Využitie pórobetónu je naozaj široké – pri podkrovnej dostavbe, budovaní priečok, v kúpeľni pri osadení vane alebo sprchovacieho kúta, pri dvíhaní podlahy, pri odstránení trámových stropov a na preklady okien. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam možno ho použiť pri dobudovaní obvodových stien. Uplatnenie pórobetónu je naozaj všestranné a možno ho použiť na kompletnú rekonštrukciu rodinného domu.

Kategória: Materiály
Tagy: murivo murovací materiál pórobetón rekonštrukcia sm stavba
Zdieľať článok

Diskusia