Repasovanie pôvodných okien na tradičnom dome

Repasovanie pôvodných okien na tradičnom dome

08. 12. 2014
Zdieľať

Ak sú okná vážne poškodené drevokazným hmyzom alebo hubou, asi sa nevyhnete ich výmene. Pri menšom poškodení však drevené okná nevyhadzujte. Bez búrania a s polovičnými nákladmi, v porovnaní s novými, vám môžu ešte dlho slúžiť.

Prečo voliť pôvodné okná?

Zachovanie pôvodnosti zvýši krásu aj historickú hodnotu domu. Tradičný dom vyzerá pekne často práve vďaka deleným, remeselne vyrobeným subtílnym oknám. Navyše, vylepšiť tepelnoizolačné vlastnosti okien a opraviť poškodenú mechaniku zatvárania je pomerne jednoduché. Z ekonomického hľadiska vyjde oprava a úprava starých okien o polovicu lacnejšie ako nové okná.

Materiál a náradie

na jedno okno: 2 × 1,4 m,   80 € 

• sklo jednoduché (tepelnoizolačné stojí dvojnásobok)
• tesnenie PU-40, 2 tuby po 30 dkg
• oddeľovacia mikroténová fólia, hrúbka 0,02 mm (zakrývacia fólia je nevhodná)
• penetračný náter, (vlastne zriedené lepidlo na drevo)
• základný akrylátový náter alebo náter fermežou
• vrchný náter
• štetce, šírka 0,5“ na krídla, 2“ na rámy
• ručná elektrická vibračná a pásová brúska
• sústružnícky nôž, napr. plochý Radeko
• viacúčelová stierka
• orezávací nožík
• výtlačná pištoľ

Na repasovanie okien možno použiť aj pôvodnú technológiu, nielen súčasné materiály. Keď kompletne odstránite pôvodnú farbu okien, na ošetrenie možno použiť ľanový olej ako „penetrák“ a potom naniesť ľanové farby. 

PRACOVNÝ POSTUP


Skontrolujeme, či sa dajú okná otvárať a či niečo nebráni ich ľahkému, jednoznačnému zaisteniu.

Skontrolujeme, či sa dajú okná otvárať a či niečo nebráni ich ľahkému, jednoznačnému zaisteniu.
Zuzana Kierulfová


Obrúsime časti, ktoré bránia ľahkému zatváraniu, prípadne opravíme alebo vymeníme zatvárací systém.

Obrúsime časti, ktoré bránia ľahkému zatváraniu, prípadne opravíme alebo vymeníme zatvárací systém.
Zuzana Kierulfová


Obrúsime náter z rámov na mieste budúceho tesnenia.

Obrúsime náter z rámov na mieste budúceho tesnenia.
Zuzana Kierulfová


Nanesením polyuretánového tmelu utesníme medzery medzi krídlami a rámom.

Nanesením polyuretánového tmelu utesníme medzery medzi krídlami a rámom.
Zuzana Kierulfová


Hneď po nanesení tmelu priložíme na tmel mikroténovú oddeľovaciu fóliu.

Hneď po nanesení tmelu priložíme na tmel mikroténovú oddeľovaciu fóliu.
Zuzana Kierulfová


Okno zavrieme a tým vyrobíme presné tesnenie na mieru.

Okno zavrieme a tým vyrobíme presné tesnenie na mieru.
Zuzana Kierulfová


Po stvrdnutí tmelu krídlo okna opatrne vysadíme a položíme na pripravenú pracovnú plochu.

Po stvrdnutí tmelu krídlo okna opatrne vysadíme a položíme na pripravenú pracovnú plochu.
Zuzana Kierulfová


Demontujeme kovanie na okennom krídle.

Demontujeme kovanie na okennom krídle.
Zuzana Kierulfová


Odstránime nefunkčné časti pôvodného náteru obrúsením pásovou brúskou, oškrabaním alebo opálením.

Odstránime nefunkčné časti pôvodného náteru obrúsením pásovou brúskou, oškrabaním alebo opálením.
Zuzana Kierulfová


Vibračnou brúskou prebrúsime časti, kam sa pásovou nedostaneme. Funkčné časti prebrúsime zľahka, aby sa zabezpečilo scelenie s novým náterom.

Vibračnou brúskou prebrúsime časti, kam sa pásovou nedostaneme. Funkčné časti prebrúsime zľahka, aby sa zabezpečilo scelenie s novým náterom.
Zuzana Kierulfová


Krídla aj rámy riadne napenetrujeme zriedeným lepidlom na drevo. Penetráciou odstránime aj zvyšky prachu.

Krídla aj rámy riadne napenetrujeme zriedeným lepidlom na drevo. Penetráciou odstránime aj zvyšky prachu.
Zuzana Kierulfová


Do medzery medzi sklom a drevom z oboch strán krídla nanesieme polyuretánový tmel (doplníme chýbajúci git tmelom).

Do medzery medzi sklom a drevom z oboch strán krídla nanesieme polyuretánový tmel (doplníme chýbajúci git tmelom).
Zuzana Kierulfová


Tmel zahladíme prstom a vyformujeme, aby tesnenie priľnulo k rámu aj sklu z oboch strán krídla.

Tmel zahladíme prstom a vyformujeme, aby tesnenie priľnulo k rámu aj sklu z oboch strán krídla.
Zuzana Kierulfová


Kovanie spätne namontujeme a okno na niekoľko dní zavesíme, aby nátery a tmel vyschli.

Kovanie spätne namontujeme a okno na niekoľko dní zavesíme, aby nátery a tmel vyschli.
Zuzana Kierulfová


Predtým, ako do krídla napevno vložíme ďalšie sklo, dobre očistíme vnútornú stranu pôvodného skla, neskôr sa už k nemu nedostaneme.

Predtým, ako do krídla napevno vložíme ďalšie sklo, dobre očistíme vnútornú stranu pôvodného skla, neskôr sa už k nemu nedostaneme.
Zuzana Kierulfová


Nové sklo si vyrežeme sami alebo ho dáme vyrezať sklenárovi. Malo by zapadnúť do skosenej časti krídla.

Nové sklo si vyrežeme sami alebo ho dáme vyrezať sklenárovi. Malo by zapadnúť do skosenej časti krídla.
Zuzana Kierulfová


Sklo vlepíme polyuretánovým tmelom do skosenej časti krídla tak, aby bolo rovnako vzdialené od vonkajšej hrany.

Sklo vlepíme polyuretánovým tmelom do skosenej časti krídla tak, aby bolo rovnako vzdialené od vonkajšej hrany.
Zuzana Kierulfová


Zasklenie okna druhým, vzduchotesne vlepeným jednoduchým sklom má dvakrát lepšie izolačné vlastnosti ako pôvodné zasklenie.

Zasklenie okna druhým, vzduchotesne vlepeným jednoduchým sklom má dvakrát lepšie izolačné vlastnosti ako pôvodné zasklenie.
Zuzana Kierulfová

Vylepšiť možno aj zdravé okná

Ak sú okná zdravé a bez zásadných deformácií, možno ich opraviť tak, že ich tepelnoizolačné vlastnosti budú porovnateľné s novými oknami.

Fermežované sa dajú dobre obnoviť?

Naše riešenie je obzvlášť vhodné na staré objekty, kde spravidla vyrobil okná miestny stolár z vyberaného dreva, ktoré bolo vysušené prirodzeným spôsobom. Hotové okná boli viacnásobne penetrované horúcou fermežou, čo zabezpečilo ich trvanlivosť aj pri značne poškodenej povrchovej úprave.

Opravy kovania

Pred začiatkom utesňovania je potrebné opraviť zatvárací systém – treba odstrániť starý náter zo zámkov a pántov, ktorý prekáža riadnemu zatvoreniu a spoľahlivému zaisteniu okna, deformované pánty treba vyrovnať.

Spevnenie práchnivého dreva

Ak je nejaká časť krídla či rámu spráchnivená, dá sa spevniť niekoľkonásobným pretretím penetračným náterom – zriedeným lepidlom na drevo – až kým sa drevo nenasýti. Inak by nová farba nedržala a odpadla by aj so spráchniveným drevom.

Zasklenie: izolačné za jednoduché

Ak sa rozhodnete vymeniť zasklenie v krídle za tepelnoizolačné dvojsklo, je potrebné pred povrchovou úpravou vybrať pôvodné sklo, drážku prehĺbiť na 21 mm a dvojsklo vložiť do drážky tak, aby jeho vonkajší povrch bol v rovine s plochou krídla. Do medzery medzi sklom a krídlom natlačte 4 mm hrubú vrstvu polyuretánového tmelu.

Osveta je podporená aj Blokovým grantom pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. ArTUR od októbra tohto roku pripravuje vzdelávanie v oblasti obnovy domov pre architektov aj pre remeselníkov.

Ing. Karol Chvostál

Autor a majiteľ patentu 286109 z roku 2003 — Utesňovanie pomocou polyuretánového tmelu PU-40 a oddeľovacej fólie.

Kategória: Okná
Tagy: chalupa obnova okno
Zdieľať článok

Diskusia