19. 02. 2007
Zdieľať

Medzi rodinnými domami nám vyrástlo všeličo. Aj vydarené, aj menej úspešné dielka architektov a stavebných firiem. Ak niečo nefunguje, pátra sa po vinníkoch. Výsledok – na vine nie je nikto. Naopak, stavba, ktorá oslní, má obyčajne aj svojich úspešných realizátorov. Niekedy sa treba dopátrať spoluúčinkujúcich – najmä ak ide o takú komplikovanú záležitosť, akou je strecha na vile Vietor.


Okrídlený dom

80529

Už sa vám stalo, že ste neverili vlastným očiam? Mne áno. Nad veterným údolím bratislavského Lamača sa vznáša vila. Možno zhmotnený vietor alebo zabudnuté podivné rogalo pre zvlášť náročných jedincov. Kto mal tú odvahu a vydal sa architektovi napospas, možno netušil, že takto uletený projekt bude tvrdším orieškom pre dodávateľov. Odkiaľ fúkal vietor pri rozhodnutí investora, sme sa dozvedeli od spoluautora projektu strešnej konštrukcie. A aký architekt si trúfol na svahovitý pozemok pod lesom? Mladý, s netradičným projektom.

Naplnený sen


Okrídlený dom

80530

Investor oslovil architekta s úmyslom získať netypický návrh rodinného domu. Mladý architekt Jozef Kelbel sa chopil príležitosti a priniesol niekoľko zaujímavých minimalistických návrhov. K nim pridal alternatívu, ktorá nadväzovala na nápad z čias štúdií na architektúre. Spočiatku nepredpokladal, že sa investor rozhodne pre najodvážnejšie riešenie. Dotiahnutie pôvodnej myšlienky do podoby vily sa nakoniec stalo skutočnosťou aj vďaka trvalému autorskému dozoru a profesionalite ľudí, ktorí montovali a dolaďovali tvarovo atypické časti priamo na stavbe. Zasadiť do svahu vietor tesaný do skaly z betónu mohlo byť len zbožným prianím, ak by sa na návrhu nezhodli obe strany.


Okrídlený dom

80531

„Napokon aj sám investor bol prekvapený posunom svojho vnímania architektúry, ktoré bolo možno ovplyvnené množstvom predchádzajúcich diskusií,“ hovorí architekt Kelbel. Projekty tohto kalibru často ohrozujú pochybnosti objednávateľov, nedôslednosti realizačných firiem, problémy v komunikácii. Zmeny v pôvodnej koncepcii v priebehu stavby, únik k cenovo výhodnejším riešeniam a chyby v realizácií môžu rozbiť aj dobre premyslený zámer architekta. O to viac je obdivuhodné, že táto expresívna vila, „zľahka“ položená v zvlnenej krajine, naozaj žije. Z kompozície skosených stien, ktoré podopierajú rôzne úrovne a sklony strešnej konštrukcie, sa dvíhajú a opäť ponárajú betónové a sklené plochy.


Ing. Gabriel Boros, Rheinzink


Okrídlený dom

80539


Vzletná strecha

Nezvyčajný tvar a predstava budúceho vzhľadu strechy si vypýtali na opláštenie materiál, ktorý znesie náročnosť projektu. Vzťahy a súvislosti vzniku strešných krídel vily Vietor sme sa pokúsili objasniť v rozhovore s Ing. Gabrielom Borosom zo spoločnosti Rheinzink, spoluautorom riešenia plášťa strechy.

Vila patrí do prostredia na kopci. Kopce, netradičný projekt a zvláštne požiadavky na sklon strechy. Tu je celá škála sklonov a prienikov. Ako to môže fungovať?
Dá sa prispôsobovať prostrediu aj návrhu. Svet aj strecha sa skladajú z maličkostí. Jedno s druhým súvisí. To, čo je nakreslené ako celok, nemusí fungovať v detailoch…

V našich končinách postaviť zaujímavý dom je pekný zámer. Neutekajú pred krkolomnými strechami dodávatelia?
Ja to vidím naopak. Skôr je ťažké presvedčiť investora o nevyhnutnosti spolupracovať s dodávateľom krytín pri vzniku realizačných projektov. Čo nové prináša vaša spolupráca na projekte? Prečo by mal subdodávateľ strešnej krytiny ovplyvňovať technické riešenie ešte niekde na začiatku? Ak s nami investor, architekt a dodávatelia vstúpia do vzťahov v prípravnej fáze, pomôže to všetkým. Poradenstvo počas realizácie patrí k dobrým spôsobom slušného dodávateľa. Najprv si treba povedať, že okrem estetického aspektu je voľba strechy predovšetkým o detailoch. Čím zložitejšia konštrukcia strechy, čím viac zmien v sklone a čím viac prienikov hmoty strechy alebo iných konštrukcií cez jej plášť, tým viac rastú nároky na remeselnú zručnosť a profesionalitu realizačnej firmy.

Sem s detailmi! Pre ne už zaplakalo veľa stavieb… aj v prípade kovových strešných krytín.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Okrídlený dom

80538

Vila Vietor dostala do výbavy kovovú strešnú krytinu spájanú dobre známou dvojitou stojatou drážkou. V projektovej dokumentácii sme stanovili vopred počet a druh všetkých detailov rôznych rozmerov na rozličné strešné sklony. Vymýšľať všetko na stavbe by neznamenalo len stratu času, ale aj riziko použitia nevhodných náhradných riešení. Platí tu staré známe „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“…

Cvičiskom je teda kvalitná príprava projektu, ktorý sa zaoberá aj maličkosťami?
O poruchách striech sa hovorí stále. Na vine zvyčajne nie je materiál strešnej krytiny. Chyby môžu byť dôsledkom nekvalifikovanej práce zhotoviteľa, nevhodného výberu materiálu alebo zlého technického riešenia v konkrétnych podmienkach stavby. Architektonický návrh takejto vily sám osebe predpokladá odbornú zdatnosť realizačných firiem aj samotných remeselníkov. Počiatky porúch však môžu siahať ešte do projektovej prípravy.

Kedy môže urobiť chybu investor?
Chybou je, ak investor nemá záujem zaplatiť realizačný projekt. Neriešenie konkrétnych detailov a jednotlivých konštrukcií, ktoré v hlavnej miere rozhodujú o spoľahlivosti samotných striech, odpíše stavbu hneď na začiatku. Napríklad prierazy elektroinštalácií cez parozábranu alebo dodatočná montáž televíznej antény môžu spôsobiť ďalšie problémy. Poruchy strechy sa neskôr prenesú aj na nadväzujúce konštrukcie. Treba dodržať dva základné princípy kovovej strešnej krytiny: zabezpečiť dilatáciu krytinových pásov a súvisiacich klampiarskych kovových konštrukcií a zároveň sa postarať o prevetrávanie strešného plášťa. Úžľabie strechy spomínanej vily sa neriešilo cestou dvojitej ležatej drážky, ako sa často stáva, ale tu je jednoznačne vytvorená možnosť dilatácie nezávislým napojením pásov plechu na úžľabie. Rovnako plechové pásy aj samo úžľabie môžu vďaka rozdielnemu smeru uloženia nezávisle vyrovnávať tepelnú rozťažnosť: majú svoj vlastný život. Od začiatku sa myslelo na všetky nástrahy. To znamená, že v priebehu stavby nezasiahli strešnú konštrukciu nijaké zmeny? Zmenili sme niečo, ale tvar strechy tak, ako ho navrhol architekt a odsúhlasil investor, zostal zachovaný. Skôr sme hľadali možnosti, ako vec dotiahnuť v detailoch…


Okrídlený dom

80536

Do akej miery ste mali možnosť ovplyvniť technické riešenie detailov?
Nakoniec do značnej. Všetkým bolo jasné, že architektúra takéhoto objektu si žiada svoje. Zaujímavosťou bol zámer pána architekta Kelbela zvýrazniť povrch strechy siločiarami. Smer ukladania plechov pozdĺž krídel strechy si vyžiadal vzájomnú konzultáciu a špeciálne spoje. Niekedy sa prieči funkčnosť s architektonickým návrhom. Riešenie sa našlo. Na vile Vietor orientácia drážok nie je v smere toku vody, ale je kolmo naň. Spoj dvojitej stojatej drážky s vloženým tesniacim pásikom sme riešili po spáde a voda cez spoje akoby preskakuje. Bol ešte niekto medzi architektom a vami, kým ste sa pustili do riešenia detailov? Od architekta som dostal východiskové pôdorysy a rezy. Z nich som si tvoril detaily; vtedy ešte kreslené voľnou rukou. Spočiatku sme nemali byť dodávateľom strešnej krytiny práve my. Mal to byť titánzinok inej značky. Avšak servis, ktorý vieme zabezpečiť – zapracovanie detailov do projektu architekta, dozor na stavbe a výber realizačnej firmy s certifikátom na práce s titánzinkom – nakoniec presvedčili.

Keď spolupráca fičí, tak…


Okrídlený dom

80533

… na požiadanie poskytneme technické podklady a odborné publikácie, školíme klampiarov, robíme dozor na stavbe. Investor by si mal hneď na začiatku zvážiť, či je preňho výhodnejšie zveriť práce firme, ktorá prešla odbornou prípravou, alebo sa spoľahnúť na dodávateľa bez overených referencií. Nie je to tak dávno, keď sme riešili prípad poškodeného odvodnenia – chýbali snehové zábrany, na ktorých chcel investor ušetriť. Na zatečený podhľad exteriéru pri presahu strechy cez obvodovú stenu netreba detektíva. Najčastejšie je na vine ukončenie paropriepustnej fólie bez odkvapového plechu.
Dispozičné riešenie vily Vietor


Okrídlený dom

80535


Okrídlený dom

80534

1. nadzemné podlažie vily Vietor 2. nadzemné podlažie vily Vietor


Je rukopis titánzinkového plechu niečím charakteristický v porovnaní s inou kovovou krytinou?
Architekt vopred vedel, že chce neutrálnu sivú farbu: ušľachtilý materiál príjemný na pohľad, s porovnateľnou životnosťou ako vila Vietor. Pri takomto strešnom sklone predpokladáme, že vydrží 80 až 100 rokov. Dôležité je aj porovnanie tepelnej rozťažnosti rozličných kovových krytín. Titánzinok je na tom lepšie ako hliník a trochu horšie než meď. Ak chce s naším materiálom pracovať remeselník, musí mať jasno aj v takej otázke, akou je rozdiel medzi pevnými a posuvnými príponkami (klampiarska norma 733610). Zidealizovaný návrh architekta v rukách neznalého remeselníka je časovanou bombou. Dobrá správa – klampiarstvo si v súčasnosti zvyšuje kredit. Bez znalosti veci to už nejde.

Čo je obsahom technickej správy a aké údaje nakúpi klient od vás?


Okrídlený dom

80527

Hrúbky materiálov, vzdialenosti, po akých sa má dodržiavať dilatácia, aké dlhé kusy sa môžu použiť, pri akom sklone treba zaviesť tesnenie, plán ukladania, umiestnenie úžľabia, delenie krytinových pásov, rozmiestnenie pevných a posuvných príponiek, kam treba umiestniť snehové zachytávače. Vila Vietor nemá pododkvapový systém, ktorý by mohol sneh strhnúť – teoreticky by zachytávače nemusela mať, avšak tu odbremeňujú uzlové miesto prepojenia úžľabia s krytinovými pásmi. Ochrana je zabezpečená aj vložením odporových drôtov do úžľabia. Strecha je kuriózna – má dva spády. Jeden jedným smerom, druhý v inom sklone. Vetranie je vyriešené podľa pravidla, že prívod vzduchu má byť v najnižšom mieste strechy a odvetranie v jej najvyššom bode – tam sú aj hrebene.


Okrídlený dom

80537

Kto bol na začiatku rozhodnutia, že sa bude robiť práve s vami?
Nositeľom myšlienky použitia materiálu strešnej krytiny je architekt. Zriedkavejšie sa stane, že nás investor odchytí na výstave a dovedie architekta k spolupráci s nami. Upozorníme na miesta, kde môže dôjsť ku konfrontácii architektúry s funkčnosťou, ponúkneme alternatívne riešenia, kde sa držíme idey architekta, ale vieme zachovať bezpečnosť aj pre používateľa. Ak sa nedodržia zásady a návod na použitie krytiny, strecha sa bude musieť po niekoľkých rokoch zhodiť. Dodržanie technologického predpisu, to je aj príjemné alibi pre remeselníka. Súvislosti do najmenších podrobností zapracované do výkresov ponúkneme investorovi a ten osloví svojho architekta s návrhom, že má záruku doriešenia detailov priamo od dodávateľa krytiny.

Čím zaujala vila Vietor vás osobne?


Okrídlený dom

80532

Mysteriózny projekt architekta Kelbela vznikol v rámci ateliérových prác na fakulte. Investora, ktorý chcel niečo uletenejšie, oslovila práve takáto vízia. Výnimočnosťou okrem samotnej strechy je aj konzola vystupujúca z terénu až do vzdialenosti 15 m od päty základu. Pri rodinnom dome je to výnimka. Stavebný dozor to naozaj nemal na stavbe jednoduché. Vila Vietor je výnimočný projekt, ktorý sa objaví raz za desať rokov. Bez súhry remesiel by prieniky cez zasklené plochy alebo kamennú stenu nemali šance. Páči sa mi tá neočakávaná samozrejmosť, s akou bežia popri sebe kamenná stena a plechová strecha…

Názov stavby: Vila Vietor
Investor: súkromná osoba
Autor: Jozef Kelbel
Stavebný dozor: Miroslav Vido
Projekt: Jozef Kelbel
Spolupráca: Marián Hanzalík
Stavebné riešenie: Milan Naď
Statika: Peter Gavaľa, Marek Kalina, Miroslav Letovanec, Ján Čieško
Dodávateľ stavby: Pavel Ondriš – Victoria
Návrh interiéru: Jozef Kelbel
Začiatok realizácie: 2000
Koniec realizácie: 2002

Subdodávatelia
Murivo:
zateplené železobetónové steny, interiérové deliace priečky Porotherm
Titánzinková strešná krytina: Rheinzink
Projekt detailov strechy: Gabriel Boros, Rheinzink
Exteriérový pieskovec: Ivan Černer
Interiérové omietky: Baumit
Okná, dvere, drevené podlahy: Hoblina
Terazzo: Terazzo
Vzduchotechnika: Trade service
Vykurovanie: ESM – YZAMER
Elektroinštalácie slaboprúdu: Ketos
Tepelné izolácie: Styrcon, Ravago
Hydroizolácie: Schomburg

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rodinné domy stavba strecha
Zdieľať článok

Diskusia