Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

03. 06. 2010
Zdieľať

Systém vykurovania sa skladá zo zdroja tepla (napríklad kotol alebo centrálny zdroj), rozvodov vykurovacieho média (zväčša vody) a vykurovacích telies. Kotol môže byť napríklad plynový či elektrický, ako zdroj tepla však možno použiť aj tepelné čerpadlo alebo iné alternatívne riešenie.


Vykurovanie a vzduchotechnika


Vykurovacie rozvody sa zhotovujú z medi alebo plastov, od zváraných oceľových rozvodov, ktoré sa používali v minulosti, sa dnes už upúšťa. Plastové rúrky by mali byť určené na rozvod vykurovacej vody, tie, ktoré sa používajú pri vodovode, nie sú na vykurovanie vhodné. Spoje sa zhotovujú rovnako ako pri rozvodoch vody – spájkovaním v prípade medi, zváraním alebo lisovaním v prípade plastov.


Vykurovacie telesá sa dnes používajú prevažne panelové (tenkostenné oceľové). S kedysi bežnými liatinovými radiátormi sa už stretnete iba v špecifických prípadoch. V ponuke je celá škála rôznych typov radiátorov, od štandardných až po dizajnérske kúsky určené do exkluzívnych interiérov. V kúpeľniach sa tešia obľube najmä „rebríky“, ktoré sa hodia aj na sušenie uterákov, pred francúzske okná sa zasa zvyčajne umiestňujú podlahové konvektory.Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262494
Vodopro

 


Alternatívou vykurovacích telies môže byť podlahové vykurovanie. V takom prípade sa teplo do interiéru prenáša sálaním z podlahy, ktorá je ohrievaná buď zabetónovanými teplovodnými rúrkami, alebo elektrickými vykurovacími káblami (rohožami) či fóliami. Ide o pomerne komfortný spôsob, ktorý je však vyvážený napríklad vyššou cenou realizácie a niektorými ďalšími obmedzeniami.


Interiér možno vykurovať aj teplým vzduchom, pričom systém obvykle slúži zároveň aj na vetranie jednotlivých miestností. Teplý vzduch sa privádza vzduchotechnickými kanálmi (zväčša v podlahe alebo pod stropom) a prieduchmi v stene do spální a obytných miestností, odvádzanie vzduchu sa situuje do kúpeľní, WC a kuchýň, kde vznikajú nepríjemné pachy a výpary. Tento systém umožňuje aj rekuperáciu (spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu), čím sa podstatne znižujú náklady na vykurovanie. Takéto riešenie sa dnes využíva najmä v nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch.Okrem teplovzdušného vykurovania sa s vzduchotechnickými rozvodmi stretnete v rodinných a bytových domoch len zriedka. Vzduchotechnika zväčša slúži iba na odvetranie kúpeľní, WC a kuchýň. Skladá sa z odťahového ventilátora (v kuchyni je súčasťou digestora) a potrubia, najčastejšie vyvedeného nad strechu. Vzduchotechnické potrubie sa vedie v inštalačnej šachte spolu s kanalizáciou a vodovodom.Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262452
xella


Rekonštrukcia elektrických rozvodov


Vlastne takmer vo všetkých prípadoch znamená rekonštrukcia elektrických rozvodov ich znovuvybudovanie, pričom sa kladie dôraz aj na zvýšenie bezpečnosti. Tu je jednoznačne nutné postupovať podľa v súčasnosti platných technických noriem.Podľa stavebného zákona sa požaduje projekt vypracovaný projektantom s príslušnou odbornosťou, takže rovnako, ako je potrebné mať profesionálny návrh rozvodov plynu, vody a kúrenia, je nevyhnutná aj dokumentácia na zhotovenie elektroinštalácií. Podkladom na rekonštrukciu elektroinštalácie je projektová dokumentácia, do ktorej projektant elektrotechnických zariadení zakreslí návrh jej realizácie podľa platných noriem a na základe želania investora (umiestnenie svetiel, ovládacích prvkov a ďalších komponentov). Realizovať ju môže elektromontážna firma s príslušným oprávnením alebo elektrikári-živnostníci, ktorí musia mať potrebnú kvalifikáciu. Hotová elektrická inštalácia sa musí pred uvedením do prevádzky vyskúšať a zrevidovať. Revíziu vykoná revízny technik, ktorý na základe stavu inštalácie vydá revíznu správu. Žiaľ, stále existuje veľa  majiteľov-investorov, ktorí považujú dokumentáciu a následnú revíziu elektroinštalácií svojho bytu či domu za zbytočnosť, čím nielen porušujú predpisy, ale často aj ohrozujú bezpečnosť všetkých obyvateľov budovy.Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262475
xella


Elektrická kabeláž sa môže viesť v dutinách stavebných konštrukcií vytvorených na tento účel (napríklad sadrokartónové priečky, podhľady, zdvojené podlahy), v kanálikoch, v drážkach vysekaných do omietky alebo do stien pod omietkou, prípadne pod omietkou v ohybných plastových rúrkach (tzv. husie krky, do ktorých sa káble zaťahujú až po dokončení murárskych prác) alebo na povrchu v povrchových lištách. Elektroinštalačné kanály a lišty môžu byť plastové alebo z pozinkovaného plechu, vovnútri môžu mať priehradky na oddelenie jednotlivých vedení a káblové príchytky na zaistenie vkladaných vodičov. So spôsobom uloženia káblov súvisí aj montáž elektroinštalačných zariadení (zásuvky, vypínače, rozvádzače).Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262454
KM Beta


Novinkou je systém elektrických rozvodov, ktorého základ tvoria napájacie lišty pripojené na elektrickú sieť. Každá lišta umožňuje pridávať ľubovoľný počet zásuviek – na jeden meter lišty možno umiestniť až 12 zásuvkových adaptérov. Tie sa dajú podľa potreby kedykoľvek odobrať či premiestniť na iné miesto. Ak vložíte adaptér do drážky v lište a otočíte ním o 90 stupňov, aktivujete zásuvku, ktorá je tak pripravená na pripojenie elektrospotrebiča.Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262455
KM BetaAko zabudovať inštalácie do rôznych typov stien


Tvarovky z pórobetónu sa pri rekonštrukciách používajú aj na rozsiahlejšie stavebné úpravy, obľúbené sú napríklad pri rekonštrukciách bytových jadier. Výhodou je ich nízka hmotnosť, ľahká opracovateľnosť, presnosť pri murovaní a dobré mechanické a fyzikálne vlastnosti (prenesú veľké zaťaženia). Užitočná je aj jednoduchosť prípadných úprav muriva a zabudovaných inštalácií.


Na vedenie rozvodov vody a kanalizácie sa používajú pórobetónové tvarovky hrubé 100 a 150 mm (konkrétnu situáciu treba konzultovať s odborníkom), na prímurovky k pôvodným stenám stačia 50-milimetrové. Väčšiu pozornosť treba venovať vytváraniu vodorovných drážok na rozvody vody v tenkých priečkach – keď sa do priečky s hrúbkou 100 mm urobí po celej dĺžke vodorovná drážka hlboká 70 mm, priečka sa priveľmi oslabí a nevydrží zaťaženie. Niky na inštalačné potrubia väčších prierezov, ako napríklad na kanalizáciu, sa vytvoria priamo pri murovaní. Novinkou je špeciálna tvarovka – oblúková priečkovka na obmurovanie zvislých rozvodov, ktorá bude pravdepodobne od marca dostupná aj na našom trhu. Pórobetónové tvarovky sa dajú pomocou bežného náradia (píla, vŕtačka a pod.) ľahko upraviť priamo na stavbe, drážky malých prierezov, napríklad na elektroinštalácie, možno do muriva bez problémov urobiť napríklad ručným drážkovačom. Po zhotovení inštalačných drážok, ktoré je jednoduché aj pre laika, a osadení inštalácií, sa drážky vyplnia maltou.


Vápenno-pieskové tvarovky sa využívajú pri prestavbách aj prístavbách objektov. Šachty, v ktorých sú sústredené hlavné rozvody, možno vytvoriť dodatočným primurovaním (napríklad k hlavnej stúpačke) ako tzv. falošný komín, na vytvorenie väčších zvislých drážok sa využívajú vápenno-pieskové U-profily, na elektrické vedenia a rozvody vody je nutné v murive urobiť drážky a výklenky. Vzhľadom na vysokú pevnosť vápenno-pieskových tehál je potrebné použiť drážkovacie frézy s diamantovým kotúčom, prípadne drážkovacie frézy a vŕtačky s rúrkovým vrtákom (na elektroinštalačné škatule). Na presné a jednoduché zhotovenie zvislých, vodorovných a šikmých inštalačných drážok pritom možno využiť aj vnútorné odľahčovacie otvory. Drážky a výklenky nesmú znížiť stabilitu steny a nemajú prechádzať prekladmi, prvkami z vystuženého muriva, ani inými časťami konštrukcie vstavanými do steny, ak to projektant výslovne nepovolil. V prípade dutinových stien sa má zhotovenie drážok a výklenkov posudzovať osobitne pre každú vrstvu steny, pričom sú stanovené maximálne rozmery zvislých, vodorovných a šikmých drážok. Pri ich prekročení je vždy nutné konštrukciu posúdiť statickým výpočtom.Keramické tvárnice a inštalácie


Keďže pri rekonštrukciách sa pomerne často používajú aj keramické tvarovky – či už pri nahrádzaní pôvodného muriva (zo statických alebo tepelnotechnických dôvodov), alebo na stavbu nových stien a priečok (napríklad pri zmene dispozície), položili sme k téme rekonštrukcie inštalácií niekoľko otázok Ing. Petrovi Velebovi, produktovému technikovi spoločnosti Wienerberger cihlářský průmysl.


Ako sa pri keramických tvarovkách rieši vedenie inštalácií?
Inštalácie sa v stenách vedú v drážkach, ktoré dnes remeselník vytvára strojovo, pomocou elektrickej drážkovačky. Pri svojpomocnej výstavbe je vhodné drážkovačku nahradiť uhlovou brúskou, ktorou si tvar drážok v tehlách najskôr pred vyklepnutím keramiky prerežeme. Vždy však treba dať pozor na stabilitu steny a polohu prekladov. Rozmery drážok, ktoré možno v murive bezpečne zhotoviť bez statického posúdenia, nájdete v našich technických podkladoch, pred zhotovením drážok sa však radšej poraďte s odborníkom. V prípade stien, na ktoré sa kladú vyššie akustické požiadavky (najmä ak oddeľujú dva rôzne byty), odporúčame na inštalácie zhotoviť predsadenú stenu tak, aby potrubie akustickú stenu neoslabilo.


Existujú nejaké špeciálne keramické tvarovky, ktorými možno viesť inštalačné rozvody?
Takéto tvárnice sme v sortimente mali, ale na trhu sa neujali – je totiž veľmi ťažké určiť už pri murovaní, kde presne budú vedené potrubia. Súčasná prax, pri ktorej sa najskôr vymuruje stena a potom sa vytvoria drážky na rozvody, sa ukázala ako lepšie a flexibilnejšie riešenie.


Máte pre našich čitateľov nejaké odporúčanie z praxe? Na čo by si mali dať pri rekonštrukcii pozor?
Drážky a inštalácie v murive znižujú schopnosť steny tlmiť hluk prenášaný z vedľajšej miestnosti, preto pri rozhodovaní o vedení inštalácií zvažujte všetky možnosti (voľbu konkrétnej steny) aj z tohto pohľadu a zo sortimentu keramických tvaroviek si vyberte tie, ktoré majú dobré akustické vlastnosti (bývajú označené napríklad príponou AKU alebo slovom Akustik). Pozor si dajte aj na statickú funkciu stien. V starších domoch môžu mať nielen vonkajšie, ale aj vnútorné nosné steny menšiu hrúbku, než je obvyklé dnes, preto je potrebné mať sa na pozore najmä pri hrubších potrubiach, napríklad kanalizácii, a zámer radšej konzultovať so statikom. A ešte jedna pripomienka na záver: potrubie vedené vo vonkajšej stene nezabudnite vždy dobre tepelne zaizolovať.


Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262456
Wienerberger

     Vyhotovenie ležatej inštalačnej drážky v murive z keramických blokov POROTHERM


Radikálny rez – až do útrob domu (3.)

262457
Wienerberger

         


Za odbornú spoluprácu ďakujeme: Ing. Michalovi Hadrabovi zo spoločnosti VodoPro, Ing. Miloslavovi Valenovi, súdnemu znalcovi v odbore elektrotechnika, Ing. Václavovi Vetenglovi, produktovému manažérovi spoločnosti Xella CZ, a Jiřímu Foltýnovi, obchodnému manažérovi spoločnosti KM BETA.


ZDROJ: časopis Môj dom február 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rekonštrukcia stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia