27. 06. 2012
Zdieľať

Obytné podkrovie nie je dnes už nič nezvyčajné. Skôr nás prekvapí, ak si niekto neplánuje vybudovať v podkroví svojho domu aspoň nejakú-tú izbičku. Veď v rodinnom dome je potrebný každý kúsok obytnej plochy a prázdne podkrovie na bytovom dome v meste je luxusom. Navyše, stavebné materiály a technológie už natoľko pokročili, že urobiť z tmavej povaly útulný priestor na bývanie by nemal byť žiaden technický problém.

Útulné hniezdočko

Šikmé steny podkrovia, kde-tu nejaká priznaná časť dreveného krovu. To všetko pôsobí veľmi útulne a teplo. Človek má priam chuť schúliť sa do deky v pohodlnom kresle a užívať si teplo domova. Všetky tieto pocity by však tmavý a nevetraný priestor nevyvolával. Svetlo je pre našu psychickú pohodu, pre pocit bezpečia a udržanie fyzického aj duševného zdravia veľmi dôležité. Hygienicky nutné množstvo prirodzeného osvetlenia v obytných budovách je preto stanovené aj v norme. Aby to bolo jednoduchšie, vo všeobecnosti platí, že zasklené plochy v podkroví by mali tvoriť približne 10 % z pôdorysnej plochy miestnosti.

Dostatočné osvetlenie miestnosti však ovplyvňuje aj rozmiestnenie okien, hĺbka miestnosti, sklon strechy či orientácia okien na svetové strany. Presvetliť podkrovie môžete cez štítové okná, ale aj v rovine strechy vikiermi či strešnými oknami. Menej bežné, ale v niektorých situáciách jediné možné riešenie, ako dostať prirodzené svetlo do miestnosti, sú svetlovody. Vzhľadom na to, že každá z možností má svoje pre aj proti, ideálne je tieto riešenia skombinovať.


Nemusíte budovať na streche vikier, aby ste rozšírili interiér o malý balkónik. Dá sa to napríklad aj so strešným oknom FGH-V Galéria, ktorého otvorené krídla vytvárajú balkón. Horné krídlo sa môže plynule vyklopiť do uhla 45º. Počas otvárania spodného krídla sa vysunú bočné ochranné bariéry. Okno má aj automatickú vetraciu mriežku, takže môžete priebežne vetrať, aj keď je zatvorené. Balkónové okná je možné osadiť do striech so sklonom 35 – 55°.

Nemusíte budovať na streche vikier, aby ste rozšírili interiér o malý balkónik. Dá sa to napríklad aj so strešným oknom FGH-V Galéria, ktorého otvorené krídla vytvárajú balkón. Horné krídlo sa môže plynule vyklopiť do uhla 45º. Počas otvárania spodného krídla sa vysunú bočné ochranné bariéry. Okno má aj automatickú vetraciu mriežku, takže môžete priebežne vetrať, aj keď je zatvorené. Balkónové okná je možné osadiť do striech so sklonom 35 – 55°.
Fakro

Strieška na streche – vikier

Vikier je stavebná konštrukcia vystupujúca z roviny strechy. Je výrazným architektonickým prvkom, ktorý zásadne ovplyvňuje vzhľad celej stavby. Jeho tvar by mal korešpondovať s celkovým tvarovaním objektu a dopĺňať ho. Tak ako existuje mnoho tvarov striech, môžete si vybrať aj pri tvarovaní striešky vikiera (sedlová, valbová, pultová a tak ďalej). Architektúru domu môžete meniť aj jeho polohovaním vzhľadom na obvodové murivo. Štítová stena vikiera môže priamo nadväzovať na obvodové konštrukcie a pretínať strešnú rovinu na úrovni rímsy alebo môže byť posunutá dovnútra pôdorysu, čo v niektorých prípadoch dokonca umožňuje vytvoriť malú terasu. Vikierom síce nedokážete priviesť do miestnosti toľko svetla ako rovnako veľkým strešným oknom, ale v zime vám okno nezapadne snehom, môžete ho otvoriť, aj keď prší a menej sa špiní ako exponovaná šikmá plocha strešných okien.

Konštrukcia vikiera je naozaj prácou pre odborníkov. Je nevyhnutné dodržať množstvo zásad stavebnej fyziky, aby ste sa vyhli poruchám spôsobeným vodou a vodou parou. Veľmi dôležité je zabezpečiť prevetrávanie celého priestoru nad tepelnou izoláciou strešnej roviny, a to pod a nad vikierom, ale aj v samotnej konštrukcii vikiera. Nesmiete zabudnúť na tepelné mosty vznikajúce v mieste ostení a rohov konštrukcie, ani na správne osadenie okna, či už ide o jeho polohu alebo systémové riešenie osadzovacej škáry. Dôležitá je aj celistvosť parozábrany vo všetkých jej detailoch a dostatočná hrúbka tepelnej izolácie. Nezabúdajte, ste pod strechou a tú nepriazeň, ale aj priazeň počasia najviac zaťažujú.


Keramická strešná krytina ROBEN FLAMING Rustikálna engoba

Keramická strešná krytina ROBEN FLAMING Rustikálna engoba
Roben


Betónová strešná krytina

Betónová strešná krytina
Bramac

Keramická a betónová strešná krytina sú u nás veľmi obľúbené materiály na strechy a aj na zastrešenie vikierov. Vzhľadom na svoju hmotnosť si tieto typy krytiny vyžadujú pevnú nosnú konštrukciu. Zostáva na šikovnosti architekta, aby vikier zastrešený keramickou alebo betónovou škridlou nepôsobil priveľmi masívne a mal k streche aj celému domu správnu proporciu.

Navyše si na parapet môžete vyložiť kvety a pred okno zavesiť záclony či použiť bežné spôsoby exteriérového a interiérového tienenia. Najväčším pozitívom vikierov však je, že vďaka nim je možné v podkroví zväčšiť pôdorysnú plochu s dodržanou podchodnou výškou. V prípade priebežných vikierov sa tak využiteľnosť podkrovného priestoru výrazne zvyšuje, čo v mestách, kde sa draho platí za každý meter štvorcový, nie je na zahodenie. Vikier je však zložitá stavebná konštrukcia a v porovnaní so strešným oknom je preto drahší (niekedy až dvojnásobne). Pri jeho realizácii sa vystrieda niekoľko profesií a množstvo ľudí, z ktorých každý môže, hoc neúmyselne, urobiť chybu. Napojenia jednotlivých materiálov, navyše v rovinách s rôznym sklonom, sú komplikované a nie všetko vychádza tak, ako to bolo naprojektované. Nepresnosti sa musia vyriešiť priamo na stavbe a riešenia nebývajú vždy systémové. To sú dôvody, prečo je vikier rizikovou konštrukciou s možnosťou vzniku vážnych stavebných porúch. Mnohí však ocenia kolmo osadené okná a výhľad, ktorý poskytujú. I keď s inovatívnymi riešeniami, ako dosiahnuť niektoré výhody vikiera, prichádzajú aj výrobcovia strešných okien.


Kombinácia zapusteného vikiera a strešných okien zabezpečí dostatok prirodzeného svetla aj pohodlný vstup na terasu so všetkými výhodami, ktoré ponúkajú zvislé okná.

Kombinácia zapusteného vikiera a strešných okien zabezpečí dostatok prirodzeného svetla aj pohodlný vstup na terasu so všetkými výhodami, ktoré ponúkajú zvislé okná.
VM Zinc

Výhody vikierov

•  Zväčšujú využiteľnú plochu podkrovia (pod strechou vikiera je normou stanovená podchodná výška).
•  Zabezpečujú priamy prístup k oknu a bezprostredný kontakt s blízkym okolím.
•  Okno vo vertikálnej polohe sa pomalšie špiní, a teda jednoduchšie udržiava.
•  Okno sa dá otvoriť, aj keď prší alebo nasneží.
•  Možno využívať vonkajší aj vnútorný parapet.
•  Umožňuje štandardný spôsob zavesenia záclon, závesov, ale aj osadenia vonkajších tieniacich prvkov.
•  Vikier podčiarkuje architektonický štýl domu (Pozor! To môže byť dvojsečná zbraň.)
•  Polohovaním vikiera k obvodovým stenám objektu sa dá vytvoriť francúzske okno alebo strešná terasa.

Nevýhody vikierov

•  Ich konštrukcia s nutnosťou realizácie priamo na stavbe je drahá a komplikovaná.
•  Nesú veľké riziko porúch spôsobených neodbornou alebo lajdáckou prácou.
•  V niektorých prípadoch vikiere neodporúčajú orgány pamiatkovej ochrany budov ako netypický prvok.


Vďaka titánzinkovej strešnej krytine je možné zrealizovať aj komplikovanejšie tvary vikierov.

Vďaka titánzinkovej strešnej krytine je možné zrealizovať aj komplikovanejšie tvary vikierov. (foto: VM Zinc)
VM Zinc


Vďaka titánzinkovej strešnej krytine je možné zrealizovať aj komplikovanejšie tvary vikierov.

Okná v strešnej rovine

Ak chcete byť nenápadný, použite strešné okná. K architektúre objektu sú veľmi tolerantné, vôbec na seba neupozorňujú a nemenia charakter domu. To sa na nich veľmi páči najmä pamiatkarom, pretože vikier sa nepovažuje za tradičný doplnok niektorých historických stavieb. Strešné okno má však aj iné priority než to, že je nenápadné. V prvom rade prináša do miestnosti minimálne o 40 % viac svetla než vikier. Samotná konštrukcia strešného okna je vyrobená vo fabrike s vysokou presnosťou a jeho správna funkcia má oporu v záručnom liste. Strešné okno je sofistikovaná konštrukcia s certifikovanými fyzikálnymi vlastnosťami a spôsob jeho osadenia do strechy je presne daný. Skúsený realizátor by s tým nemal mať žiaden problém, a dokonca aj zručný laik si dokáže poradiť. Je však nevyhnutné dodržať predpísané postupy a použiť všetky systémové prvky osadzovacej konštrukcie. Osadiť strešné okno do hotovej strechy je jednoduchšie a lacnejšie, než budovať vikier.


Vikier versus strešné okno

1123328
VELUX

Pozor si treba dať pri vytýčení jeho správnej polohy k obvodovým stenám podkrovia a pri výbere vhodných rozmerov otvorovej výplne. Ak chcete okno využiť len na presvetlenie miestnosti (kúpeľňa, schodisková hala, miestnosti pod hrebeňom strechy) a pekný výhľad nie je dôležitý, môžete ho osadiť aj vyššie v rovine strechy. V takýchto prípadoch sa otváranie okna ovláda elektronicky alebo manuálne, tyčou prípadne povrázkom. Ak si však chcete dopriať okrem svetla a možnosti vetrania aj atraktívny výhľad do okolia, nesmie byť pri výške okna 90 cm parapet vyšší než 80 až 110 cm. Nadpražie správne osadeného okna by sa nemalo dostať vyššie než 190 až 210 cm nad podlahu. Vrchná ani spodná časť rámu pritom nesmie zasahovať do výhľadu stojacemu ani sediacemu človeku. Parapet aj nadpražie musia byť vyriešené tak, aby nebránili plynulej cirkulácii vzduchu. Rovnako dôležitý je aj spôsob otvárania (kývavé alebo výklopno-kývavé) a s tým súvisiaca poloha kľučky. Zvážte jednotlivé možnosti tak, aby ovládanie okien bolo pre vás pohodlné a zároveň neznemožňovalo umiestniť pod okno napríklad stôl alebo iný kus nábytku. Pod strechou nezabudnite na tienenie. Zaťaženie podkrovného priestoru tepelnými ziskami je obvykle väčší problém než jeho tepelné straty. Pred prehrievaním sa chráňte exteriérovými roletami a markízami. V dobre zaizolovanom podkroví vďaka nim nevznikne potreba mechanicky priestor chladiť. Vnútorné tieniace prvky sú určené na reguláciu množstva svetla a oslnenia izieb. Niektoré typy strešných okien poskytujú možnosť trvalého vetrania, aj keď sú zatvorené – pomocou ventilačnej klapky dostanete do miestnosti čerstvý vzduch bez prachu a hmyzu.


Spojenie s exteriérom a vďaka veľkej zasklenej ploche aj viac svetla v podkroví vám ponúkne strešný balkón GDL CabrioTM. Pritom nevyžaduje žiadne stavebné úpravy či zabudovanie do podlahy. Je priamo integrovaný do strechy.

Spojenie s exteriérom a vďaka veľkej zasklenej ploche aj viac svetla v podkroví vám ponúkne strešný balkón GDL CabrioTM. Pritom nevyžaduje žiadne stavebné úpravy či zabudovanie do podlahy. Je priamo integrovaný do strechy.
VELUX

Ideálne sú kombinácie

Vikier aj strešné okno majú svoje výhody aj nevýhody – ideálne je oba spôsoby presvetlenia a vetrania podkrovných priestorov kombinovať. Nezabúdajte pri tom, že okno je zdrojom tepelných strát, ale aj ziskov. Dostatok svetla má vplyv na duševné aj fyzické zdravie človeka a zimné tepelné zisky vám ušetria nemalé peniaze za kúrenie. Pri nesprávnej voľbe množstva zasklených plôch však môžete v zime neúmerne kúriť a v lete zase za veľa peňazí chladiť. Keď pri výbere okna zvažujete jeho fyzikálne vlastnosti, prihliadajte aj na orientáciu jednotlivých okien na svetové strany a na klimatické podmienky stavby. To všetko môže mať vplyv na tepelnú pohodu podkrovia či už v zime, alebo v lete.


Vikier môže mať množstvo podôb. Túto vilu zdobí hneď niekoľko typov vikierov, ale napriek tomu nepôsobia nevkusne. V podkroví je dvojpodlažný obytný priestor. Svetlo na druhom podlaží zabezpečujú najmä strešné okná.

Vikier môže mať množstvo podôb. Túto vilu zdobí hneď niekoľko typov vikierov, ale napriek tomu nepôsobia nevkusne. V podkroví je dvojpodlažný obytný priestor. Svetlo na druhom podlaží zabezpečujú najmä strešné okná.
VM Zinc


Vonkajšia roleta strešného okna na streche s titánzinkovou krytinou.

Vonkajšia roleta strešného okna na streche s titánzinkovou krytinou.
VM Zinc


Vonkajšia markíza je vyrobená z pevnej sieťoviny, a teda nebráni výhľadu.

Vonkajšia markíza je vyrobená z pevnej sieťoviny, a teda nebráni výhľadu.
VELUX

Veľkým problémom obytných podkroví je ich zaťaženie teplom v letných mesiacoch. Účinnou ochranou sú exteriérové tieniace prvky. Pre strešné okná sú to vonkajšie rolety alebo markízy. Roleta okrem ochrany pred teplom chráni interiér aj pred hlukom z dažďa, poskytuje úplné zatemnenie a v zime znižuje tepelné straty oknom.

Výhody strešných okien

•  Vnášajú do podkrovia viac svetla ako vikier.
•  Oproti vikierom majú lacnejšiu a zároveň veľmi sofistikovanú konštrukciu.
•  Nesú menšie riziko porúch spôsobených neodbornou alebo lajdáckou prácou.
•  Na streche pôsobia nenápadne.
•  Možno z nich vytvoriť rôzne zostavy, a tak presvetliť aj veľmi vysoké strechy.
•  Možno ich umiestniť aj vysoko v konštrukcii strechy a ovládať na diaľku.
•  Možnosť bez veľkých stavebných zásahov vytvoriť balkón alebo strešnú terasu, a to aj dodatočne.
•  Okná so samočistiacou úpravou vonkajšieho skla eliminujú možný problém s údržbou.

Nevýhody strešných okien

•  Majú náročnejšiu údržbu.
•  Keď nasneží, okno je nepriehľadné.
•  Počas dažďa sa nedá otvoriť.
•  Parapet nemožno obvykle využiť, existujú však aj riešenia s vnútorným parapetom.
•  V letných mesiacoch zvyšujú zaťaženie interiéru teplom.
•  Majú exponovanú konštrukciu, ktorá musí byť osadená s dodržaním správnej postupnosti krokov systémového riešenia, preto je dôležité osloviť dodávateľa s certifikátom od výrobcu okien.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: okno stavba domu strešné vikier
Zdieľať článok

Diskusia