Z čoho postaviť ten najlepší dom?

02. 03. 2011
Zdieľať

Postav dom, zasaď strom! Ale z čoho? Ako sa zorientovať v záplave možností? Aby sme vám trocha pomohli, ponúkame krátky kaleidoskop moderných stavebných konštrukcií pre rodinné domy so zreteľom na predpokladaný čas výstavby.

 

 

Klasické murovanie

Dobrodružstvo zvané stavba rodinného domu sa začína otázkou: Z čoho? Dnešný trh ponúka veľké množstvo materiálov a stavebných systémov. Ako sa v nich zorientovať? Prioritami sú určite dobré tepelnotechnické vlastnosti, zdravotná a hygienická neškodnosť systému, nemenej dôležitými požiadavkami je požiarna odolnosť, vodotesnosť a tiež rýchlosť výstavby, ktorá ovplyvňuje aj konečnú cenu.

PORFIX je komplexný stavebný systém na báze sivého pórobetónu, z ktorého je možné vymurovať celú hrubú stavbu. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a nie je potrebné ho zatepľovať. Pri použití na šírku múru 500 mm dokonca bez zateplenia spĺňajú požiadavky na výstavbu nízkoenergetického domu Tento systém tvoria tvárnice, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady a stropný systém. Jednotlivé prvky sú riešené tak, aby pohľadová strana bola vždy z pórobetónu, čo zabezpečuje rovnaký povrch všetkých častí domu po vymurovaní (dôležité pri omietaní). Na murovanie sa využíva lepidlo na pórobetón. Presnosť murovacích prvkov a komplexnosť systému umožňuje stavať veľmi rýchlo, čo predstavuje výraznú úsporu času a nákladov. V závislosti od počtu murárov, organizácie práce a využitia jednotlivých prvkov trvá vymurovanie hrubej stavby stredne veľkého domu približne týždeň. (foto: Porfix)
Pórobetónová stavebnica Ytong obsahuje presné tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, priečkovky, preklady, stropné nosníky, bloky a vložky, stenové, stropné a strešné panely aj s výstužou ako aj schodiskové dielce. Tvárnice sa ľahko opracuvávajú bežným náradím, a tak sa dajú jednoducho prispôsobiť požadovanému tvaru priamo na stavbe. Keďže sa môžu pochváliť nízkou objemovou hmotnosťou, ľahko sa s nimi manipuluje, murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu prakticky bezodpadové. V prípade, že stavebník využije bezplatnú službu založenia rohov stavby, priebeh stavby je nasledovný:
1.deň výstavby vymurovať prvé nadzemné podlažie štandardného rodinného domu, t. j. nosné steny vrátane prekladov.
2.deň sa kompletne položí strop z dielcov, ktorý je okamžite pochôdzny, aj bez podpier a skompletizujú sa vence.
3.deň sa postavia priečky, prípadne je možné dostavať podkrovie. Hrubá stavba je dokončená v priebehu troch dní bez potreby technologickej prestávky. Predpokladom je v štandardnej kvalite vyhotovená základová doska. (foto: Xella)
Pomocou uceleného stavebného systému Porotherm je možné postaviť hrubú stavbu domu za päť dní.
1. deň – zameranie základovej dosky a položenie prvého radu tehál obvodovej steny a vnútorných nosných stien. Prvý rad tehál sa muruje na vápennocementovú
zakladaciu maltu. Sú to najdôležitejšie práce, od ktorých závisí presnosť murovania ďalších radov, a tým aj úspešná realizácia celej hrubej stavby. Preto je tomuto kroku vyhradený jeden celý deň.
2. deň – Počnúc druhým radom sa tehly murujú na lepiacu maltu pomocou špeciálneho nanášacieho valca. „Počas druhého dňa sme vymurovali 10 z potrebných 11 radov tehál obvodovej steny a vnútorných nosných stien, inými slovami: za jeden deň sme vymurovali 90?% prvého podlažia,“ hovorí murárska partia, ktorá systém skúšala.
3. deň – dokončenie posledného, 11. radu tehál prízemia a zhotovenie prekladov nad otvormi v obvodovej stene, ktoré sú nosné hneď po zabudovaní a pri montáži nie je potrebné ich podopretie. „Na konci tretieho dňa bol náš dom pripravený na montáž
keramického stropu,“ hovorí murárska partia.
4. deň – stropná konštrukcia z prvkov stropného systému POROTHERM, po vystužení ktorej nasleduje betonáž stropu.
5. deň – Po technologickej prestávke, ktorá bola potrebná z dôvodu vyzretia betónu v stropnej doske, sa domuruje podkrovie. (foto: Wienerberger)
Spoločnosť HELUZ odporúča technológiu murovania z brúsených tehloblokov na celoplošné lepidlo, ktorá zaručí najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti, pevnosť muriva, ako aj úsporu času a nákladov pri výstavbe. Pri použití uceleného systému a kvalitnej murárskej partie je možné hrubú stavbu postaviť už za týždeň. (foto: HELUZ)

Murovanie pomocou lepiacej malty na tenkú škáru usporí 30 % času oproti klasickému murovaniu. Zároveň na skladovanie na stavenisku stačí menšia plocha.

(foto: Wienerberger)

Ďalšou možnosťou je stavebný systém z vápennopieskových murovacích prvkov, ktoré sú vyrobené z vápna a prírodného kremičitého piesku, vytvrdzované pomocou pary pod vysokým tlakom. Súčasťou tohto systému sú okrem prvkov pre obvodové a nosné murivo aj priečkovky, preklady, prvky pre vytvorenie venca, lícové a komínové murivo, murovacie a škárovacie malty, lepidlá a pomocný materiál. Vápennopieskové kvádre majú ergonomické kapsy, ktoré značne uľahčujú manipuláciu pri murovaní. Styčná (zvislá) plocha je konštruovaná s perom a drážkou na suchý spoj a muruje sa na tenkovrstvú maltu hrúbky iba 2 mm. To zvyšuje produktivitu práce a urýchľuje proces výstavby (0,29 – 0,5 Nh/m2). Výstavba hrubej stavby je tiež veľmi jednoduchá, pretože na bežnú stavbu domu je nutné použiť iba tri druhy tvaroviek (nosnú, polovičnú, priečkovku) a nadokenné preklady. (foto: KM Beta)
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Technológie
Tagy: interiérový dizajn konštrukcia rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia