Fascinujúci rodinný dom na predmestí Prahy

Fascinujúci rodinný dom na predmestí Prahy

20. 12. 2011
Zdieľať

Mohol to byť kváder, taký natiahnutý, zasklená stena vystavená slnku, usporiadané múry, istotka, klasika funkcionalistických opakovačiek. Od cesty by sa tak aj tváril, nebyť vyhúknutej drevonadstaby. Postavíte sa do záhrady, podivíte sa poprehýbanému trávniku, pokoja vám nedá členitá fasáda, že tu poď dnu, no nie celkom. Ste stále vonku, tiene sa šúchajú po stenách átria, kreslia si tam svoju vlastnú geometriu domu, prechyľujú slnko.

Biele rogalo

Priamo na parcele si poviete, že do trávy pristálo biele rogalo alebo že toto rozložité prízemie sa ohlo do podoby trochu prerasteného bumerangu. Neodletí. Belostné, ľahké krídlo sa odliepalo od trávnika, no v poslednej chvíli ho uzemnili o poznanie menším zdrevenelým poschodím. Vyčnieva nad rovinu pochôdznej strechy, korzet z drevených latiek pekne zvislo zoradených, len aby sa elegantne odlíšilo od horizontál hranatej krinolíny bieleho prízemia. Jeho krinolínie mali pôvodne do svojich záhybov pojať viacero izieb, vo vnútri domu sa tu mal obývať väčší priestor, o niečo menej sa plánovalo na terasy. Celý objem domu vrátane terajšieho átria chceli najprv obstavať. Uvažovali aj o variante s ďalším strešným altánom, v ktorom by si domáci zariadili pracovňu-rozhľadňu. Potom sa rozhodlo, že stavať sa bude skromnejšie. Napriek menšiemu rozpočtu stavbu pôsobivo naprojektovali, vzdušne postavili, napokon objektív fotografa mohol nechať vyniknúť vzťahom architektonických prienikov hmoty a priestoru. Dom sa tak javí oveľa rozmernejší, ako ho v skutočnosti vybudovali.


Hranatá estetika domu sa premieta v tieňoch átria

Hranatá estetika domu sa premieta v tieňoch átria
Robert Žákovič


Obytný priestor najprv plánovali v celom obryse prízemia. Náklady na stavbu museli znížiť – teraz je obývaná severná časť vo vnútrodome, južnú zaberá átrium.

Obytný priestor najprv plánovali v celom obryse prízemia. Náklady na stavbu museli znížiť – teraz je obývaná severná časť vo vnútrodome, južnú zaberá átrium.
Robert Žákovič


Popri parcele sa ťahá cesta. Časom bude frekventovanejšia. Dom sa proti hluku a neželaným pohľadom ohradil plnšou obvodovou stenou prízemia. Interiér sa zasklenými stenami otvára do átria a záhrady na opačnej strane objektu.

Popri parcele sa ťahá cesta. Časom bude frekventovanejšia. Dom sa proti hluku a neželaným pohľadom ohradil plnšou obvodovou stenou prízemia. Interiér sa zasklenými stenami otvára do átria a záhrady na opačnej strane objektu.
Robert Žákovič

Diery v syre

Zo všetkých syrov mám najradšej diery v ementále. Keby tam neboli, syr by mi nechutil, ani by tak dobre nevoňal, namiesto dierovaných by som sa pozerala na nezaujímavé hladké plátky, nebol by to ementál. Že architekti virtuálne pracujú so stavebnými materiálmi, vidia na správnom mieste steny, strechy, priečky, určia polohu obvodovým múrom, vedia kam so schodiskom, to sa všeobecne vie. Lenže čo by bola hmota domu bez voľného priestoru. Niekedy s vtipom, inokedy s noblesou sa architektonické návrhy usilujú odhmotniť konštrukcie domov, prepojiť ich interiér s exteriérom. Nech sa prelína vonkajší svet s tým vnútorným. K tomu patrí umenie umne vytvárať „hmotoprázdno“ na rozostretom pomedzí medzi vnútrodomom a vonkajším prostredím. Architekti do svojich vízií vkladajú rovnako svoju predstavu o hmote ako aj modelovaní priestoru konštrukciami domu. Podobne, a pritom originálne, sa v Roztokách pri Prahe rodil dom do pôsobivých subtílnych línií puristickej architektúry.


Architektúra domu sa hlási k súladu proporcií, vzájomných vzťahov plných a prázdnych objemov, hmoty a priestoru

1051600


Architektúra domu sa hlási k súladu proporcií, vzájomných vzťahov plných a prázdnych objemov, hmoty a priestoru


V projekte sa navrhli normové hodnoty, ale neusilovali sa vybudovať nízkoenergetické bývanie. Pôvodne uvažovali o rekuperácii, neskôr ju ako ekonomicky neefektívnu vyradili zo svojich plánov. Obývačku majú obrátenú na slnečnú stranu. Na predĺžení jej pôdorysu leží terasa v lete chránená drevenou stienkou a šiltom slnolamu.

V projekte sa navrhli normové hodnoty, ale neusilovali sa vybudovať nízkoenergetické bývanie. Pôvodne uvažovali o rekuperácii, neskôr ju ako ekonomicky neefektívnu vyradili zo svojich plánov. Obývačku majú obrátenú na slnečnú stranu. Na predĺžení jej pôdorysu leží terasa v lete chránená drevenou stienkou a šiltom slnolamu.
Robert Žákovič


Tá prízemím s átriovou koncovkou posúva interiér novostavby do exteriéru, pocitovo siaha ďaleko za hranice parcely. Od cesty chráni átrium obvodový múr, súkromie sa tu zachová aj vďaka trávniku, ktorým sa vlní okolitý terén. Rodinný dom v Roztokách patrí k stavbám, ktoré vynikajú viac voľnosťou hmoty ako hmotným objemom. „Snaha o zachovanie proporcií stavby viedla k vzniku átria. To svojím ramenom uzatvára časť záhrady, ktorá nadväzuje na obývaciu izbu. Len čo nedávno vysadený strom povyrastie, objem jeho koruny bude odozvou pôvodne plánovanej pracovne, ktorá mala vyrásť zo strechy. Tieto dva motívy umožňujú uvoľnený domácky život aj v okolí domu. Vnímať naraz pohodu trávnika a obývačky patrí k najčastejším dôvodom, pre ktorý sa ľudia sťahujú na predmestia,“ hovorí o budúcich i terajších súvislostiach novostavby jej architekt.


Pri pohľade zo záhrady smerom k otvorenému náručiu domu objavíte, že terén sa zvažuje do malej kotliny

Architektúra Jana Klempířa a jej subtílnosť, elegancia a čistota objemového konceptu
Robert Žákovič


Pri pohľade zo záhrady smerom k otvorenému náručiu domu objavíte, že terén sa zvažuje do malej kotliny


Mestsko-vidiecka úvaha

„Dom má v skutočnosti len 124 m² obytnej plochy vrátane terás. Naozaj je to domček 3+kk aj s pracovňou a miestnosťou pre akvaristu. Kuchyňa a obývačka majú každá čosi cez 20 m². Myslím si, že je to rozumná proporcia, hoci by sa tejto rodine šikla aj väčšia výmera dennej zóny. Na poschodí sme umiestnili spálňu s kúpeľňou, detskú izbu a toaletu,“ komentuje dispozíciu stavby autor architekt Jan Klempíř. Napriek zjednodušeniu projektu na menšiu obytnú plochu si dom zachoval svoju príťažlivosť. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že majitelia novovznikajúcej nehnuteľnosti sa radi nechali viesť architektom, ak bol pre nich včas architektonický návrh zrozumiteľný. Mešťania čoraz častejšie stavajú svoje obydlia na predmestiach, menia tak ich obraz, charakter výstavby podriaďujú mestskému životnému štýlu. Parcely mešťanov sa vplietajú do už jestvujúcej staršej zástavby. Možno tieto spletence časom pohltí mesto. Novovznikajúci mestský ráz zástavby neskôr splynie s mestskou krajinou oveľa prirodzenejšie ako vzhľad domov, ktoré ešte donedávna napodobovali vidiecky, prímorský či pseudohistorizujúci štýl. Ale je tu aj možnosť, že mestsky ladené domčeky a vily vytvoria nadlho čudný spletenec s obydliami potomkov pôvodných obyvateľov vidieka.


„Myslím si, že obyvatelia jednoducho chcú v dome bývať, nechcú sa nechať obmedzovať. Nepotrebujú, aby dom bol zabývaný sám od seba. Ten by mal prirodzene zniesť nápady členov rodiny na okrášlenie interiéru a normálny domáci neporiadok.“

„Myslím si, že obyvatelia jednoducho chcú v dome bývať, nechcú sa nechať obmedzovať. Nepotrebujú, aby dom bol zabývaný sám od seba. Ten by mal prirodzene zniesť nápady členov rodiny na okrášlenie interiéru a normálny domáci neporiadok.“
Robert Žákovič

 

Architektúru na pomedzí mesta a vidieka vníma svojrázne autor domu v Roztokách: „Je nevyhnutné dôrazne upozorniť na znepokojujúcu skutočnosť – od podnikateľského baroka deväťdesiatych rokov nás delí viac ako desaťročie. V súčasnosti sa prekvapivo často do predmestí vkráda kultivovaná architektúra ako rýdzo mestský ba až metrosexuálny prvok. Keď sa zíde viac takýchto čudákov na susediacich pozemkoch, môžu dokonca vyvolať ilúziu a pocit okrajovej mestskej štvrte (hoci hlavná cesta tu vedie na dedinské námestie). Ak má kaša zostať chuťovo vyvážená, je potrebné, aby sa doteraz pasívny dedinský element vzchopil konečne k nejakej zreteľnejšej aktivite. Adekvátnou odpoveďou vidiečanov na aktivity mešťanov by mali byť pareniská, kuríny, králikárne, hriadky, ale aj ríbezle pestované skôr vo väčšom ako v malom množstve. Úprimne dúfam, že až odíde do penzie prvá generácia obyvateľov nových predmestí, nájdu sa medzi zastrihovačmi anglických trávníčkov aj nejakí rurálsexuálni rebeli. V skutočnosti ide o nedostatok historickej skúsenosti týchto miest. To je v porovnaní s tradičným mestom a dedinou jeden z ich najväčších nedostatkov. Nemôže byť odstránený inak ako časom: zmenami v užívaní, prestavbami, prístavbami, prirodzenou činnosťou generácia ľudí, ktorí tu vyrástli. Časom z tej kaše možno niečo vzíde, niekde sa z nej aj vyhrabú. Zatiaľ by mohla byť aspoň vtipná.“


Na podlahy kuchyne a spoločenskej časti položili dubové parkety

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Na podlahy kuchyne a spoločenskej časti položili dubové parkety
Robert Žákovič


Situačné vzájomnosti a hľadanie súkromia

Umiestnenie neveľkého domu sa muselo vyrovnať s polohou v urbanisticky doširoka otvorenom a novobudovanom výbežku predmestia Prahy. Nárožie, na ktorom sa stavba nachádza, tvorí hranicu nedávno zastavaného územia s neurčitým výhľadom do budúcnosti. Východne zatiaľ susedí s lúkou, ktorú čoskoro postihne osud stavebnej parcely určenej na výstavbu objektov občianskej vybavenosti. Môže tam stáť miestnymi vytúžená materská škôlka alebo okolnosti a úrady rozhodnú, že tu vystavia lacný supermarket. O zeleň polí za južnou líniou parcely sa čo nevidieť postará developer.


Jednou z podmienok bolo umiestnenie akvária do spoločenskej časti domu

Jednou z podmienok bolo umiestnenie akvária do spoločenskej časti domu
Robert Žákovič

 

Pravdepodobne nadobro. Domáci veria, že ďalšia zástavba bude pokračovať nanajvýš dvojpodlažnými objektmi. Zo zákruty na nároží pozemku roztockého domu sa plánuje odbočka do novej ulice. Na susednej parcele už stojí prvý z rodinných domov, ktorými tu bude posiate najbližšie okolie. Pred vstupom do domu majú domáci neveľký dvor, kryté parkovacie miesto na západnej strane parcely nadväzuje na podobne využívanú časť susediaceho pozemku. „Dom sa uzatvoril na juhovýchodnom, najnižšom cípe pozemku, pozdĺž cesty a tiež smerom k susedom na západe. Tam, kde bola možnosť vytvoriť súkromie, sa dom otvoril zasklenými plochami, terasou, átriom.


Detskú izbu umiestnili na poschodie

Detskú izbu umiestnili na poschodie
Robert Žákovič


Horizontálne objem prízemia prekrýva plochá betónová strecha. Z kuchyne a obývacej izby majú obyvatelia výhľad na juh do záhrady,“ dozvedám sa od architekta. Blok obslužných miestností, teda vstup, schodisko a kúpeľňa sa zoradil popri obvodovej stene. Prirodzene tak zo severu chránia obytnú zónu vzájomne prepojenej kuchyne, obývačky a jedálne. Pozemok sa pôvodne zvažoval k severovýchodu. Väčšinu záhrady však prehĺbili, trávnik prispôsobili tak, aby plynule nadväzoval na nižšie položenú úroveň prízemia. Pred zasklenými stenami obytnej časti domu vznikla malá záhradná kotlina. Kto stojí za hranicou pozemku, ten pre obrys mierneho valu nedovidí na dianie na priedomí. Ešte pred oblým nárožím sa terénna vlna zdvihla najvyššie, nad horizont pohľadu zo záhrady. Tak je to dobre, lebo časom bude za oplotením čoraz rušnejšie. Kopček s lipou, keď ho v zime prikryje snehová perina, príde vhod aj na sánkovačku.


Eleganciou a striedmou farebnosťou sa vyznačuje aj schodisko, ktoré sa dvíha v severnej časti domu

Eleganciou a striedmou farebnosťou sa vyznačuje aj schodisko, ktoré sa dvíha v severnej časti domu
Robert Žákovič


Rodinnú kúpeľňu si zriadili na prízemí, WC majú k dispozícii aj na poschodí

Rodinnú kúpeľňu si zriadili na prízemí, WC majú k dispozícii aj na poschodí
Robert Žákovič


Výsostne súkromná záležitosť

Postupne ako sa vyvíjali práce na dome a ako sa premieňal architektonický návrh na sústavu stien, priečok, schodiska, ako rástli domu krídla a nehmotnosť striedala hmotu, tak celkom samozrejme a plynulo sa rodil interiér. Návrh interiéru domu vychádzal z presvedčenia architekta, že zabývanie priestoru je intímnou záležitosťou jeho obyvateľov: „Architektúra, ale aj navrhovaný nábytok majú poskytnúť príjemný priestor. Architekt pri zariaďovaní mierne usmerňuje alebo aj určitým smerom zvádza. Nábytok vznikal sčasti ako obálka typových vnútorných korpusov či prvkov. V kuchyni sa použili výrobky z Ikey, podobne sa komponovali aj vstavané nábytkové diely v predsieni. Tie tvoria zadnú oporu policiam v pracovni. Tvar domu si vyžiadal aj atypické nábytkové riešenia, ktoré vyhotovil Jaroslav Mugrauer. Zariaďovacie predmety v kúpeľniach, svietidlá a bytové doplnky pochádzajú z bežného sortimentu predajní, nakúpili sa za bežné ceny, dôležité ale bolo namiešať všetko tak, aby nábytok a priestor spolu fungovali a slúžili obyvateľom domu.


Umiestnenie spální na hornom podlaží patrilo k požiadavkám rodiny.

Umiestnenie spální na hornom podlaží patrilo k požiadavkám rodiny.
Robert Žákovič

 


Fascinujúci rodinný dom na predmestí Prahy

1051623


Fascinujúci rodinný dom na predmestí Prahy

1051622

 

O interiéroch podľa architekta Jana Klempířa

„Potvrdilo sa mi, že keď sa klienti pri rekonštrukcii alebo dokončovaní bytu či domu obrátia na architekta, v skutočnosti ani tak veľmi nepotrebujú poradiť s dokončením kúpeľne, navrhnutím skríň alebo sa porozprávať o farbách, ako to spočiatku vyzerá. Som úprimne presvedčený, že zariadenie vlastného domova je bytostným, takmer intímnym prejavom každého obyvateľa. Dostávam sa do rozpakov, ak mám šatiť súkromné priestory cudzích ľudí. Takmer vždy sa ukáže, že ľudia vedia, aký nábytok, farby či podlaha vyhovujú ich vkusu. Väčšina z nich by si dokázala svoj priestor zariadiť, zabývať, keby to bol priestor, s ktorým sa vnútorne stotožňujú. Často to však klienti nevedia pomenovať, ale takmer vždy sa potrebujú vo vnútri svojho uzatvoreného priestoru cítiť inak, inak sa pohybovať. Zdá sa mi, že byt nie je základnou priestorovou jednotkou, stavebným článkom, z ktorého sa ďalej skladajú domy a z domov ulice a potom mestá. Možno to bolo zrejmé v časoch, keď byty boli väčšie. Skôr si myslím, že priestor sa môže rozvíjať nekonečne. Dôležitý je jeho harmonický vzťah k človeku, ktorý sa v ňom pohybuje. Ak sa priestor podarí usporiadať tak, že doň prichádzate, zastavíte sa, posedíte, uložíte sa na miestach, ktoré cítite ako prirodzené, nie je zväčša potrebné nič odborne „zariaďovať“. Ak sa dostane náležitej starostlivosti stenám, stropom, miestnostiam a ich vzťahom, môže zostať ich zabývanie na prirodzenom vkuse obyvateľov. Architekti často nechávajú navrhnuté priestory vyznieť v materiáloch v súlade s atmosférou priestoru. Sú veľmi zaujímavé, kvalitné, drahé. Pri zbežnom pohľade možno ľahko nadobudnúť mylné presvedčenie, že dobrú architektúru robia dizajnové materiály, lampy a nábytok. Zvlášť ak si uvedomíme, že vynikajúcich architektov je pomenej (koľko ľudí z akejkoľvek profesie by ste označili za vynikajúcich!?). Únik k zaujímavému materiálovému riešeniu je osvedčeným postupom, ako vytvoriť nablýskanú napodobeninu architektúry. Tak dobre to vyzerá na fotografiách! Svet okolo nás sa príliš rýchlo zapĺňa touto dizajnovou pseudoarchitektúrou, lifestylové časopisy s radosťou tlačia pekné farebné obrázky a ľudia túžia žiť v takom prostredí, aké vidia na obrázkoch. Úplne pritom zabúdajú na to, že budú obývať predovšetkým voľný priestor medzi vecami.“

Časový harmonogram
Projekt, štúdia: 2007
projekt k stavebnému povoleniu a zmena stavby v priebehu roka 2008
Realizácia stavby: 2009/2010
Projekt interiéru: 2010
Realizácia interiéru: 2010

Základné údaje o stavbe
Autori projektu: Ing arch. mgA. Jan Klempíř (architekt), Ing. Jan Kolář (stavebno-technické riešenie), Ing. Marek Pavlík (statika),
Dodávateľ: Přemysl Rückauf (staviteľ), Jaroslav Mugrauer (stolárske práce)
Plocha pozemku: 932 m2
Zastavaná plocha: 99 m2
Obstavaný priestor: približne 500 m3 vrátane krytého parkovacieho miesta a átria
Úžitková plocha: 124 m2 vrátane terás, pochôdzna strecha 60 m2, terasa na prízemí približne 20 m2
Konštrukčný systém: atypický tvar si nevyžiadal atypické stavebné postupy, dom vytvarovali a zrealizovali bežnými technologickými postupmi, stavalo sa na základových pásoch vyhotovených technológiou strateného debnenia, na ne položili železobetónovú dosku, steny vymurovali z plynosilikátových tvárnic, fasádu zateplili polystyrenovým obkladom, strop nad prízemím tvorí monolitická betónová doska, strešné altány sú vymurované z rovnakého porobetónu ako prízemie, zastrešovalo sa plochou nepochôdznou strechou, ktorú nesie drevená trámová sústava, na strešnú krytinu horného podlažia netradične použili drôtikobetón, veľkorozmerné zasklenia zabezpečil a vyrobil dodávateľ stavby.

Kategória: Bývanie Návšteva
Tagy: dom návšteva
Zdieľať článok

Diskusia