Obzrieť sa, alebo nie?

09. 11. 2005
Zdieľať

Ťažko povedať, či neustály pokrok a nové technológie vždy musia znamenať zánik toho starého, prekonaného. V mnohých prípadoch určite áno. Nie však vždy. Možno to bude trochu divoká analógia, ale tak ako už dlhé roky používame popri moderných aj klasické hudobné nástroje, rovnako sme za storočia vývoja neprestali úplne kúriť drevom, skôr naopak.

Aj keď nám ľudská dômyselnosť a vynachádzavosť priniesli aj v oblasti vykurovania niekoľko nových spôsobov a technológií, ktoré prekonali tie pôvodné, nemôžeme tvrdiť, že úplne vytlačili históriou osvedčené druhy vykurovania. Dnes síce máme, podľa mnohých, atómový vek, dokážeme čoraz efektívnejšie využívať slnečnú, veternú či vodnú energiu, ale tuhé palivo predsa len stále nepovedalo svoje posledné slovo. Najmä drevo, ktoré v porovnaní s uhlím šetrí životné prostredie a je aj obnoviteľným zdrojom energie. Navyše oheň ľudí odjakživa fascinuje, a preto, ak ho môžeme mať doma pod kontrolou, vnesie nám do domácností či oddychových zón v záhradách príjemnú, nefalšovanú atmosféru. Možno aj preto výrobcovia kozubov, pecí a kachlí neopúšťajú tento tradičný spôsob kúrenia. Skôr naopak, zdokonaľujú ho tak, aby mohol konkurovať ostatným.

Prečo kozub a prečo drevo


Obzrieť sa, alebo nie?

34469

Trend budovania kozubov či kachlí v rodinných domoch, ale čoraz častejšie aj v bytoch je dnes veľmi aktuálny. Asi preto, že pociťujeme potrebu trochu sa vrátiť k tradícii a atmosfére, ktorú dokáže takéto zariadenie v interiéri vytvoriť. Jedným z dôležitých kritérií, prečo kozub už nie je len okrasou, je jeho schopnosť vykurovať. A to nielen priestor, kde stojí, ale aj vzdialenejšie miestnosti. Na trhu je niekoľko typov, s rôznou účinnosťou, a preto si môžeme vybrať podľa toho, či nám ide skutočne len o dekoráciu, alebo o efektívny a pomerne lacný spôsob kúrenia.

A ku kozubu či k peci neodmysliteľne patrí drevo, teda médium, ktoré pri horení vyrába energiu. Podmienky na využívanie tohto paliva sú u nás mimoriadne priaznivé a mnohí z nás si neuvedomujú, že je to relatívne lacné palivo. Určite si teraz viacero čitateľov predstaví padajúce stromy v našich lesoch či kalamity v Nízkych a vo Vysokých Tatrách. Kúrenie drevom však už v dnes nestelesňujú klasické polienka, ale omnoho progresívnejšie spracované odpadové drevo, ktoré by sa už iným spôsobom nemohlo využiť – drevná biomasa, drevené štiepky, brikety, pelety alebo rašelinové brikety. To všetko môže horieť v našich kozuboch alebo peciach a pritom nepoškodzujeme životné prostredie. Ani nadmernou ťažbou ani sírnymi splodinami. Drevo ich totiž neobsahuje. A ešte jedno pozitívum spaľovania dreva: produkcia skleníkového plynu – oxidu uhličitého je nulová.

Výhrevnosť tuhých palív


drevené štiepky


16 000 – 17 000 kJ/kg


drevené brikety


17 000 – 19 000 kJ/kg


drevené pelety


17 500 kJ/kg


rašelinové brikety


19 000 – 20 000 kJ/kg


hnedé uhlie


10 500 – 17 200 kJ/kg – zaťažuje životné prostredie


čierne uhlie


20 900 – 31 400 kJ/kg – zaťažuje životné prostredie


Výhody a nevýhody


Obzrieť sa, alebo nie?

34484

Drevo môžeme spaľovať viacerými spôsobmi, ale aj s rôznou efektivitou. Ak sa rozhodneme, že budeme pomocou kozuba aj vykurovať, buď celý interiér, alebo jeho časť, mali by sme poznať aj jednotlivé druhy kozubov a pecí a ich efektívnosť. Odborníci v tejto oblasti nám môžu byť veľmi užitoční, najmä pri spomínanom výbere.

Otvorený kozub

Ide o murované otvorené ohnisko s priamym napojením na komín, bez možnosti prídavných výmenníkov. Jeho účinnosť je veľmi nízka (okolo 15 percent). Teplo vydáva sálaním z ohniska. Preto sú v starých francúzskych zámkoch obrovské kozuby s ohniskom vysokým až dva metre. Aj dnes sa často využíva v štýlových interiéroch. Odborníci však odporúčajú použiť pri ich stavbe tzv. skrytú kozubovú vložku, resp. kozubovú kazetu na ohrev vody, čím sa môže zvýšiť jeho účinnosť až na 70 percent.


Obzrieť sa, alebo nie?

34480

Teplovzdušný kozub

Je to vlastne kozubová vložka obmurovaná v kozubovej obstavbe s otváracími, resp. výsuvnými dvierkami. Ohrieva chladný vzduch privádzaný od podlahy. Čiastočne ohrieva aj sálaním zo skla kozubovej vložky. Dnes je najčastejším riešením. Účinnosť závisí od kvality kozubovej vložky (50 až 70 percent). Ohriaty vzduch možno rozviesť pomocou špeciálnych rúr a ventilátorov až do vzdialenosti 15 m od kozuba. Nevýhodou je vyššia prašnosť v priestore, a teda zvýšené riziko pre alergikov.

Akumulačný kozub

Zdokonalená verzia teplovzdušného kozuba s uzatvoreným ohniskom. Doplnením akumulačnej nadstavby (ťahu) možno zvýšiť jeho účinnosť a dosiahnuť tak príjemné sálavé teplo pri obstavbe vložky akumulačným materiálom.


Obzrieť sa, alebo nie?

34471

Akumulačná pec

Znovu ide o uzatvorené ohnisko s dvierkami na prikladanie paliva. Je napojené na spalinové ťahy, kde sa teplo „uloží“, a potom ho pec sálaním uvoľňuje do priestoru. Stavba môže byť murovaná a omietnutá, ale častejšie býva kachľová. Účinnosť dobre nadimenzovanej pece môže dosiahnuť až 90 percent. Stavba vyžaruje zdraviu prospešné záporné ióny. U nás majú tieto pece dlhú históriu. Toto riešenie je vhodné pre alergikov a ľudí, ktorí chcú bývať zdravo. Nevýhodou je dlhší nábeh teploty pece, tzv. nabíjanie.


Obzrieť sa, alebo nie?

34475

Teplovzdušná pec

Špeciálna liatinová, tzv. pecová vložka napojená na liatinový výmenník. Obstavba sa robí z akumulačného materiálu (väčšinou kachlíc). Slúži na rýchle vykúrenie aj veľkých priestorov. Súčasťou stavby môže byť aj ohrev vody. Vysoká účinnosť tohto riešenia sa dosahuje spaľovaním dreva pri veľmi vysokej teplote – nad 600 °C.

Kombinovaná pec

Ide o podobné riešenie ako pri teplovzdušnej peci, ale liatinový výmenník je nahradený akumulačnými ťahmi. Teplo sa „uskladňuje“. Pec je náročná na dimenzovanie, ale pri tomto riešení môžeme dosiahnuť najvyššiu účinnosť pri najnižších emisiách. V niektorých štátoch EÚ ich stavbu dotuje štát až do výšky 50 percent.


Obzrieť sa, alebo nie?

34477

Hypokaust

V tomto prípade kozubová vložka ohrieva vzduch, ktorý však nevychádza z kozuba, ale prúdi kanálmi v jeho útrobách. Pritom sa ohrievajú steny kozuba. Stavba musí byť dostatočne veľká, inak je neúčinná.

Peletové piecky

Ide o systém dávkovania paliva (peliet, biomasy, štiepok a pod.) do spaľovacej komory. Možno využívať automatické dávkovanie, ktoré je nastaviteľné podľa potreby.


Obzrieť sa, alebo nie?

34463

Nezaostáva ani dizajn

Podobne ako vznikajú nové, účinnejšie druhy kozubov a pecí do našich domácností a záhrad, výrobcovia nezanedbávajú ani dizajnérske stvárnenie. Dnes už môžeme nájsť kozub do skutočne rôznych dizajnérskych podôb interiéru a môžeme tak zušľachtiť daný priestor významnou dominantou. Popri tradičných stavaných kozuboch trh ponúka aj riešenia, ktoré sú vlastne len vkusne upravenými kozubovými vložkami s príslušenstvom. Napriek tomu sú v interiéri veľmi pôsobivé. Pre náročných existujú dokonca aj otáčavé modely. Do módy sa opäť vracajú otvorené kozuby, ktoré však majú najmä estetický efekt. Výnimkou nie sú ani netradičné tvary pyramíd či kužeľov, zaujímavé dizajnérske riešenia sklenených dvierok alebo celej liatinovej vložky. Treba len hľadať a určite nájdeme správny typ do našich domov.

Obzrieť sa, alebo nie?


Obzrieť sa, alebo nie?

34485

Určite má význam obzrieť sa trochu do histórie a pouvažovať nad tým, či by sme podobné spôsoby vykurovania alebo zušľachtenia interiéru nemohli využívať aj dnes. Mnohí tak už urobili a sú spokojní. Veľa je aj takých, ktorí sa rozhodli podobne a spokojní nie sú. Možno preto, že podcenili zložitosť problematiky a rozhodli sa budovať na vlastnú päsť. Stačí totiž zabudnúť na čo i len maličkosť a kozub nebude fungovať tak, ako má. Aj preto sa môžeme obrátiť napríklad na Cech kachliarov Slovenska, ktorý združuje odborníkov v danej oblasti a dokáže stavebníkom fundovane poradiť. Nie je hanba opýtať sa, veď za ten príjemný pocit pri plápolajúcom ohni v kozube to stojí. No a drevo ako palivo by tiež nemalo byť faktorom, ktorý by mal odrádzať. Je to jeden z najlacnejších variantov, máme ho u nás dostatok, je to obnoviteľný zdroj energie a jeho podoby, ktoré sme spomínali, sú moderným riešením v krajinách západnej Európy a využívajú sa vo veľmi hojnej miere. Takže skúsme sa aspoň obzrieť, zvážiť plusy a mínusy i súčasnú situáciu a najmä nebáť sa budúcnosti.

Kategória: Nezaradené
Tagy: drekur kachle kozub kúrenie vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia