elektroinštalácia

Staviame inteligentný dom 1
Stavba a rekonštrukcia

Staviame inteligentný dom 1

Budovy s inteligentnými systémami riadenia – tzv. inteligentné domy – sa na Slovensku nestavajú vo veľkom, ale pomaly sa začínajú presadzovať aj tu. Zaujala vás téma inteligentných domov, chystáte sa budovať dom a chceli by ste investovať do inteligentného systému, ale nemáte predstavu o „inteligencii“ v dome a o tom, kde začať? Pokúsime sa vám poskytnúť základné informácie a rady a predstaviť funkcie inteligentného systému.

Návrh elektroinštalácie v byte
Stavba a rekonštrukcia

Návrh elektroinštalácie v byte

Pre správnu funkciu každej časti bytu – a to platí aj pre elektroinštaláciu – musíme mať predovšetkým dobrý návrh. Ten pre vás môžu vykonať len osoby, ktoré majú na takúto prácu oprávnenie. Pre elektroinštaláciu treba mať projekt aj preto, že bez neho by vám revízny technik nemohol urobiť revíziu, vystaviť revíznu správu a elektrárne by vám zasa nepripojili elektromer.

Čo s elektroinštaláciou v byte?
Stavba a rekonštrukcia

Čo s elektroinštaláciou v byte?

Pri rekonštrukcii staršieho bytu sa nevyhnete otázke, čo s elektroinštaláciou. Medzi najčastejšie problémy starších elektroinštalácií patrí nedostatok zásuviek, „vďaka“ čomu je byt plný spleti predlžovacích káblov. Zásuvkové okruhy sú často poddimenzované a nie sú už schopné zvládnuť nové záťaže, ističe či poistky vypadávajú, horí inštalácia. Svetelná inštalácia síce funguje, ale vypínače sú často staré a zle fungujú, izolácia vodičov nad svietidlami sa rozpadáva. Tieto najzávažnejšie poruchy postačujú na to, aby ste sa vážne zaoberali celkovou rekonštrukciou elektroinštalácie.

Projekt elektroinštalácie
Stavba a rekonštrukcia

Projekt elektroinštalácie

Elektrickú inštaláciu musí zhotoviť odborná firma, ktorá garantuje, že výsledná elektroinštalácia bude zodpovedať platným normám a predpisom. Dodávateľ elektroinštalácie musí doložiť revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení. Revízna správa sa predkladá investorom pri kolaudácii stavby.