hydroizolácia

Hydroizolácia spodnej stavby
Stavba a rekonštrukcia

Hydroizolácia spodnej stavby

V súvislosti s pôsobením prírodného kolobehu vody a ľudskou činnosťou je stavba počas celej svojej životnosti vystavená vplyvu vody. Preto musia byť objekty dostatočne chránené pred jej nepriaznivými vplyvmi. Aby sa mohol urobiť návrh správneho druhu izolácie, treba zistiť už spomínané základné faktory: druh základovej pôdy, jednotlivé geologické vrstvy, nepriepustnosť zeminy, jej dovolené namáhanie a predpokladané sadanie, najvyššiu hladinu podzemnej vody, chemické zloženie vody, prípadne stupeň agresivity.

Aký materiál použiť na založenie stavby?
Materiály

Aký materiál použiť na založenie stavby?

Bezchybná realizácia a kvalita použitých materiálov v tejto stavebnej etape sú predpokladom stability a dlhodobého bezproblémového využívania domu. Ako základový materiál sa zvyčajne používa monolitický betón, ktorý má predpísané zloženie. Vhodnou alternatívou sú i prefabrikované základové prvky, pri ktorých odpadá vytváranie debnenia, ako je to v prípade liateho betónu s výstužou. Je namieste vysvetliť i niektoré z pojmov, ako je debnenie a ďalšie vrstvy a prvky pri výstavbe rodinného domu – hydroizolácia, tepelná izolácia, geotextílie, drenáž a podsypy.

Parozábrana – nevyhnutnosť strešnej konštrukcie
Stavba a rekonštrukcia

Parozábrana – nevyhnutnosť strešnej konštrukcie

Obytné podkrovie je v poslednom období na Slovensku veľmi populárne. Nachádza široké uplatnenie pri novostavbách rodinných aj bytových domov, rekonštruuje sa tiež veľký počet podkrovných priestorov v starších objektoch. Takéto rozšírenie obytnej plochy je nevyhnutne spojené so zateplenou šikmou strechou. Pretože na Slovensku nebola tradícia využívania obývateľného podkrovia, treba skladbu existujúcich striech zmeniť.