hydroizolácia

Obklady, dlažba a vlhkosť
Materiály

Obklady, dlažba a vlhkosť

Ochrániť obklady a dlažby pred nepriaznivými účinkami nadmernej vlhkosti možno v niekoľkých jednoduchých krokoch. Dôsledne zrealizovaná spoľahlivá hydroizolácia v kombinácii s kvalitným lepidlom zabráni odpadávaniu obkladov a odlupovaniu dlažby. Vhodne zvolený tón škárovacej hmoty a silikónového tmelu zas podčiarkne individualitu majiteľov domu či bytu.

Izolujeme základové konštrukcie
Materiály

Izolujeme základové konštrukcie

Základy a steny suterénu musia spĺňať dôležité úlohy ako rozloženie zaťaženia a zabránenie prístupu vody a zimy do objektu. Vsakujúca zrážková voda a vlhkosť stúpajúca z podzemnej vody – zemná vlhkosť – namáhajú všetky časti stavebných objektov, ktoré sa dotýkajú pôdy. Zemná vlhkosť pochádza zo stúpajúcej vlhkosti a zo zrážkovej vody, ktorá presakuje cez nesúdržné pôdy alebo výplňový materiál.

Izolácie spodnej stavby
Materiály

Izolácie spodnej stavby

Vsakujúca zrážková voda a vlhkosť stúpajúca z podzemnej vody namáha všetky časti stavebných objektov, ktoré sa dotýkajú pôdy. Zemná vlhkosť pochádza zo stúpajúcej vlhkosti a zo zrážkovej vody, ktorá presakuje cez nesúdržné pôdy alebo výplňový materiál. Na našom území treba s touto vlhkosťou rátať vždy, preto je kvalitná hydroizolácia nevyhnutná.

… aby strecha zostala suchá
Strecha, podkrovie

… aby strecha zostala suchá

V súčasnosti pri šikmých strechách spôsobuje najzávažnejšie problémy vlhkosť v konštrukcii. Najviac náchylné na vznik porúch vplyvom vlhkosti sú vnútorné vrstvy strešného plášťa, čiže priestor medzi krytinou a povrchovou interiérovou úpravou.

Hydroizolácie
Materiály

Hydroizolácie

Stavebné diela sú vystavené pôsobeniu vzdušnej vlhkosti, dažďu a snehu. Nie všetky materiály použité na stavbu sú však odolné proti vlhkosti. Preto ich treba chrániť tak, aby sa nepoškodzovali a plnili svoju funkciu čo najdlhšie.

Konštrukcia šikmej zateplenej strechy
Strecha, podkrovie

Konštrukcia šikmej zateplenej strechy

Tvorba šikmých striech v posledných viac ako 10 rokoch nadobudla masívne rozmery. Vzhľadom na tradíciu, funkčnosť, ale aj estetické hľadisko bude podobný trend pokračovať určite aj naďalej. V občianskej výstavbe a výstavbe rodinných domov je táto konštrukcia najpoužívanejšia tak v západnej Európe ako aj vo vyspelom svete vôbec.

Aby boli nohy v suchu
Materiály

Aby boli nohy v suchu

Dážď, sneh, povrchová voda, podzemná voda, zemná vlhkosť, kapilárna voda, vodné pary a ľudská činnosť pôsobia na stavebné konštrukcie neuveriteľne agresívnym spôsobom. Plesne, huby a iné hygienické nedostatky nedajú na seba vo vlhkom prostredí dlho čakať. Vhodne zvolená hydroizolácia a jej správne vyhotovenie sú preto dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú životnosť celého domu.

Keď je strecha plochá (3. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (3. časť)

Po určitom čase sa na plochých strechách objavujú väčšie či menšie poruchy. Najmä tí, čo vlastnia plochú strechu zo sedemdesiatych rokov, vedia, o čom je reč. Čas ich jednoducho dotlačil alebo dotlačí k rekonštrukcii. Materiál, ktorý bol vystavený vonkajším vplyvom ani tepelnotechnické parametre starších vyhotovení plochých striech v súčasnosti už nie sú vyhovujúce.

Čo so strechou, ktorá zateká?
Strecha, podkrovie

Čo so strechou, ktorá zateká?

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 °C a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi. Pri návrhu strechy v rámci novostavby i opravy strešného plášť, treba mať všetky tieto faktory stále napamäti.

Aby domu netieklo do topánok
Materiály

Aby domu netieklo do topánok

Každá stavba je vystavená účinkom vody – podpovrchovej, atmosférickej, prevádzkovej a pod. – a treba ju proti nim chrániť. Jednou z najdôležitejších úloh pri výstavbe rodinných domov je dôkladné a bezchybné vyhotovovanie hydroizolácií pod úrovňou terénu, pretože hydroizolácia spodnej stavby významne ovplyvní kvalitu objektu, možnosti jeho využitia a životnosť.