30. 04. 2011
Zdieľať

Priznajme si – vybudovať na svahu ukážkový kvetinový záhon nie je jednoduché. To isté platí aj o okrasných drevinách. Našťastie je niekoľko riešení, ktoré dokážu aj z takého terénneho hendikepu urobiť prednosť. Skalky a suché kvetinové múriky môžu záhrade na svahu darovať veľmi pôsobivý vzhľad.Pestovanie skalničiek a zakladanie skaliek pochádza z Anglicka a zo Škótska. Pôvodne boli tieto umelo vybudované útvary len malými kôpkami poskladanými z kameňov jedného druhu. Až keď sa pomedzi ne vysadili nízke vankúšovito rastúce trváce rastliny, vznikol veľmi populárny záhradnícky smer – skalničkárenie.


Ako skrotiť svah

104870

Bez ohľadu na to, či skalka pôsobí nenápadne, alebo je skôr neprehliadnuteľnou dominantou v záhrade, treba si uvedomiť jednu vec – nenáročné alpíniá neexistujú. To znamená, že o skalku sa treba starať počas celej sezóny. Na začiatok je lepšie zakladať menší útvar a nechať si v zálohe okolitý priestor na prípadné rozšírenie.

To najdôležitejšie pri zakladaní skaliek

1. Pretože skalka imituje horské prostredie, musí pôsobiť prirodzene. To docielite jej vhodným umiestnením, rovnorodosťou materiálu (kameňa) a správne zvolenou výsadbou.
2. Ideálnym miestom na založenie alpínia je východný alebo severný svah. Skalničky majú rady svetlo, prúdiaci vzduch a dostatočne vlhkú pôdu. Krátkodobé zatienenie skalničkám neprekáža, ale trvalý tieň im škodí, preto skalku nikdy nezakladajte pod stromami, najmä pod opadavými listnáčmi. Západná alebo južná orientácia nie sú priveľmi vhodné, pretože rastliny pod vplyvom nadmerného slnečného žiarenia rýchlo vysychajú.
3. Kamene by mali tvoriť asi polovicu celej plochy skalky. Podstatné je, aby boli rovnakého druhu, ale rozličných veľkostí (od drobných kamienkov až po obrov s priemerom jeden meter).
4. V mieste budúceho alpínia by mala byť vápenatá a dobre priepustná pôda (nie však premočená!), preto sa odporúča ešte pred začiatkom prác vytvoriť drenážnu vrstvu.
5. Aby skalka bola atraktívna, treba vybrať správne druhy rastlín a takisto prispôsobiť aj ich množstvo, pretože nadmerná výsadba pôsobí skôr chaoticky ako zaujímavo. Odporúča sa vysádzať najviac tri až päť kusov z jedného rastlinného druhu. Každá skalnička má svoje špecifické nároky na pestovanie. Spoločným menovateľom týchto rastlín je iba to, že majú pôvod vo vysokohorských a horských polohách. Zvyčajne sú trváce, nižšieho a vankúšovitého vzrastu s ambíciou rozrastať sa do svojho okolia. A na túto skutočnosť by sa pri budovaní skalky nemalo zabúdať. V okolí alpínia možno pestovať aj papraďorasty, cibuľoviny, trvalky, dreviny alebo okrasné trávy. Letničky nie sú ideálnymi kandidátkami na výsadbu.
 

Rastliny vhodné do skalky
Na slnečné miesta:
rozchodník (Sedum), lomikameň (Saxifraga), acéna (Acaena microphylla), arábka (Arabis caucasica), piesočnica (Arenaria grandiflora), astra alpínska (Aster alpinus), tarička (Aubrieta deltoidea), tarica (Alyssum saxatille), zvončeky (Campanula), klinčeky (Dianthus), rožec (Cerastium tomentosum), dryádka (Dryas octopetala), devätorník (Helianthemum), ľubovník (Hypericum), plesnivec (Leontopodium alpinum), poniklec (Pulsatilla), levízia (Lewisia), pupalka (Oenothera missouriensis), flox (Phlox subulata), mydlica (Saponaria ocymoides), silenka (Silene acaulis), trávnička (Armeria maritima), materina dúška (Thymus serphyllum), veronika (Veronica spicata).
Do polotieňa a do vlhšej pôdy: zbehovec (Ajuga reptans), pochybok (Androsace carnea), orlíčky (Aquilegia), horec (Gentiana verna), čemerica (Helleborus), heuchera (Heuchera brizoides), veternice (Anemone), funkia (Hosta), vrbiny (Lysimachia nummularia), prvosienka (Primula), čiernohlávok (Prunella grandiflora), pľúcnik (Pulmonaria officinalis), soldanelka (Soldanella alpina), valdštajnka (Waldsteinia ternata).
Kvitnúce cibuľoviny a hľuznaté rastliny: cesnak, šafran, cyklámen, korunky, hyacinty, snežienky, narcisy, scily, puškínie, botanické tulipány, tavolíny, árony.
Okrasné trávy: ostrice, kostravy.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

6. Podstatný je aj tvar alpínia – ideálny je nepravidelný, keďže ide o imitáciu horského terénu. Pravidelnejší tvar je prípustný len pri suchých kvetinových múrikoch.
7. Cestičky by mali byť kľukaté. Ideálne na ich vybudovanie sú ploché kamene mierne zapustené do zeme. Ich okolie treba vysypať drobnými kamienkami, aby výsledok pôsobil prirodzenejšie.
8. Vo väčšej skalke treba vybudovať aj schody. Na ich stavbu použite rovnaký druh kameňa. Ideálna výška schodov je 20 cm. Aj pre ne, podobne ako pre cestičky, platí, že by mali viesť kľukato (v zákrutách a krivkách), nie priamo.
9. Súčasťou skaliek môže byť aj vodný prvok – jazierko, prúdiaci potok alebo menší vodopád. Ich veľkosť treba prispôsobiť veľkosti alpínia.
 


Ako skrotiť svah

104869


Ako skrotiť svah

104872

Dreviny v skalke
Dreviny treba vysádzať do skalky ako prvé. Pred kúpou konkrétneho druhu a kultivaru ihličnana treba myslieť predovšetkým na to, do akej výšky a šírky narastie po dvadsiatich rokoch. Zboku aj spredu by skalka mala byť prirodzene napojená na trávnatú plochu, vresovisko, záhon trvaliek, schody alebo chodník. Do pozadia skalky sa odporúča vysadiť najmä vyššie ihličnany (borievky, smreky, borovice, cyprušteky).
Zakrpatené ihličnaté dreviny: Pinus mugo, Picea abies ‚Nidiformis’, Abies balsemea ‚Nana’.
Listnáče: Acer palmatum, Daphne mezereum, Euonymus fortunei, Cotoneaster dammeri, Genista lydia, Salix reticulata, Salix myrtilloides, Berberis candidula.

Ako postupovať pri výsadbe skalky
Skalničky vysádzajte na jar (až do konca mája). Druhy pestované v črepníkoch s pevným koreňovým balom možno vysádzať aj v lete. Pri sadení platí: Najprv dreviny. Menej rastlinných druhov a viac kusov z jedného druhu (tri až päť) pôsobí harmonickejšie. Do každej jamky dajte drenáž (vrstvu štrku). Po vysadení a zálievke je dôležité okolie rastlín vysypať drveným kameňom – dokonale udrží vlahu, zabráni rastu burín a bude udržiavať skalničky v peknom kompaktnom tvare. Zemina, ktorou budete zasypávať skalničky, by mala obsahovať asi 50 % kamienkov, piesok a drobný keramzit.

Skalníček
S výsadbou skalničiek začnite v marci alebo apríli. Najmenej vhodným obdobím je neskorá jeseň.
Počas sezóny skalku zalievajte vždy večer alebo skoro ráno.
Burina je príživník – odoberá skalničkám živiny, vlahu a svetlo, následkom čoho rastlinky odumierajú. Preto zo skalky pravidelne odstraňujte burinu.
Na zimu alpínium prikryte ihličnatými chvojkami, najmä v oblastiach, kde počas zimy napadne len málo snehu.
Skalničky sa neodporúča prihnojovať.

Kameň na kameň

Skôr než začnete s budovaním skalky, počkajte si na slnečné a suché počasie.
1. Najskôr odstráňte všetku burinu (najmä pýr).
2. Potom vykopte jamu hlbokú 40 cm (vykopanú zeminu odložte bokom) a do nej nasypte 20-centimetrovú vrstvu hrubšieho štrku (drenážna vrstva, ktorá zabráni odhnívaniu koreňov citlivejších skalničiek). Ak je pôda hlinitopiesočnatá alebo kamenistá, túto vrstvu vytvárať netreba.
3. Na drenážnu vrstvu nasypte pestovateľský substrát (zemina zmiešaná s drobnými kamienkami v pomere 3 : 1; ideálne je, ak sa do nej pridajú aj rašelina, piesok a listovka). Väčšina skalničiek má rada vápenitú pôdu, preto do pripravovaného substrátu pridajte aj rozdrvenú starú omietku.
4. Nakoniec treba rozmiestniť kamene – žuly, ruly, najvhodnejšie sú zvetrané vápence, travertíny, dolomity alebo bridlice. Jednotlivé kusy treba postaviť plochou stranou dolu a pre lepšiu stabilitu zapustiť ich mierne do pôdy, prípadne podložiť menšími kameňmi. Nesmú stáť kolmo! Bridlice možno ukladať horizontálne aj vertikálne. Na stavbu skalky by sa nemali používať ostré lomové kamene, ale len také, ktoré sú opracované poveternostnými vplyvmi, prípadne porastené machmi a lišajníkmi. Prevahu by mali mať väčšie kamene, ktoré treba ukladať ako prvé a ktoré možno striedať s malými a so strednými.
 


Ako skrotiť svah

104871


Ako skrotiť svah

104874

Keď suchý neznamená nudný

V mierne svahovitom teréne si môžete okrem skalky vybudovať aj suché kvetinové múriky. Suché sa nazývajú preto, lebo pri ich stavbe nepotrebujete maltu. Zvyčajne sa vedú v rovnej alebo oblúkovitej línii. Pred výstavbou takého múrika si naplánujte nielen jeho umiestnenie (pri svahu alebo aj v priestore), ale aj rozmery. Dobré, rovnako ako pri skalke, je použiť rovnaký typ kameňa – ak je to možné, tak z najbližšieho kameňolomu.

A ako postupovať pri zakladaní suchého múrika?

1. Pri stavbe tohto záhradného prvku netreba podceniť základy – mali by byť hlboké 20 až 40 cm (závisí to od výšky suchého múrika; ideálna výška je 50 až 100 cm).
2. Základy vysypte vrstvou štrku a piesku a upravte hrabľami tak, aby sa len mierne zvažovala. Ak je podložie nepriepustné, bude lepšie zabudovať doň drenážne rúrky.
 


Ako skrotiť svah

104876


Ako skrotiť svah

104875

3. Prvé kamene (tie najsilnejšie) treba zapustiť asi do polovice podložia, približne 30 až 40 cm od svahu (vznikne tak priestor na spevňujúci výplňový materiál). Kamene ukladajte mierne šikmo smerom k svahu (so sklonom 10 až 15 %) – zabránite tak nakláňaniu múrika dopredu. Ako pomôcka vám poslúži natiahnutý špagát, ktorý treba pripevniť ešte pred začiatkom prác.
4. Keď dokončíte jeden rad, zasypte medzeru medzi svahom a múrikom štrkovitou zeminou – múrik bude stabilnejší. Jednotlivé kamene ukladajte tak, aby sa vzájomne prekrývali, čím zabránite vzniku medzier v tvare kríža. Nejaký ten kus môžete občas orientovať dlhšou stranou aj priečne do svahu.
5. Múrik zakončite vrstvou plochých a mierne prečnievajúcich kameňov. Rohové kamene by mali byť dlhšie ako vyššie.
 


Ako skrotiť svah

104861


Ako skrotiť svah

104863

Zakladanie
Výkop musí byť širší minimálne o 30 cm ako je šírka opornej steny (závisí od typu vegetačnej tvárnice). Zakladanie môžete urobiť dvoma spôsobmi:
a) na štrkopieskové lôžko uložte betónové úložné dosky (s hrúbkou cca 4 cm) v dostatočnom odstupe od seba;
b) do výkopu uložte pásy zo suchého nevystuženého betónu so šírkou 70 cm a s hrúbkou 10 až 15 cm


Ako skrotiť svah

104864


Ako skrotiť svah

104881

Ukladanie tvárnic
Vegetačné tvárnice sa ukladajú manuálne. Okrem bežného náradia budete potrebovať dlhú latu na úpravu smeru a rovinnosti uloženia tvárnic, sklonomer a vibračnú platňu. Pri ukladaní dodržujte dostatočnú vzdialenosť medzi jednotlivými kusmi tvárnic (závisí od veľkosti tvárnic, spravidla je to však 25 až 30 cm). Ďalší rad tvárnic ukladajte na medzeru predchádzajúceho radu. Sklon steny dosiahnete posunutím tvárnic v druhom a nasledujúcich radoch smerom dozadu


Ako skrotiť svah

104866


Ako skrotiť svah

104867

Zadná výplň a zhutnenie
Keď uložíte tri rady tvárnic, treba začať so zasýpaním zadného priestoru steny. Zásypový materiál nanášajte postupne po vrstvách (max. 30 cm) a každú vrstvu zhutnite pomocou vibračného zariadenia. Zvyčajne ako zásypový materiál slúži pôvodne odkopaná zemina. Materiál musí byť nesúdržný a vodopriepustný. Na odvádzanie prebytočnej vlhkosti (najmä dažďovej vody) zabudujte v spodnej časti zadnej výplne drenáž.

Konečná úprava
Na záver vysaďte rastliny, ktoré treba tesne po vysadení zaliať.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: kvety vegetačné tvárnice záhrada
Zdieľať článok

Diskusia