03. 11. 2008
Zdieľať

Drevo je čoraz obľúbenejším a používanejším materiálom aj v architektúre záhrad, kde slúži napríklad na úpravu pochôdznych plôch a terás. Na rozdiel od kameňa pôsobí teplým dojmom a spolu so zeleným trávnikom alebo v blízkosti bazéna vytvára nenapodobiteľnú kombináciu. Drevená dlažba sa najčastejšie vyrába z tvrdých exotických driev alebo z tepelne upraveného dreva, prípadne dreva upraveného tlakovou impregnáciou.

Prirodzenou vlastnosťou dreva je postupné odplavovanie prirodzeného farbiva. Pôsobením dažďa a slnka získava drevo (vrátane dreva exotických drevín) striebristosivú patinu. Na udržanie prirodzenej farby sa odporúča použiť oleje, napr. tíkový olej, a to buď bezfarebný, alebo s prirodzeným pigmentom.

Výber dreviny

Škála ponúkaných drevín na vonkajšie použitie sa stále rozširuje o ďalšie druhy drevín pochádzajúcich z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie alebo Južnej Ameriky. Medzi ne patrí okrem všeobecne známeho tíku napr. aj bangkirai, massaranduba, ipe, cumaru, tatajuba a ďalšie. Vďaka svojmu pôvodu sa tropické dreviny vyznačujú špecifickými vlastnosťami – vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom (netreba ich impregnovať), vysokou tvrdosťou a dlhšou životnosťou.

Nové dreviny sú v porovnaní s tradičným tíkom niekoľkokrát lacnejšie, a to aj pri zachovaní výbornej prirodzenej odolnosti a trvanlivosti. Tepelnou úpravou sa zvýši použiteľnosť dreva vo vlhkom prostredí a zlepší sa odolnosť proti napadnutiu drevokaznými hubami. Drevo však nie je vhodné do miest s priamym stykom s vodou alebo so zemnou vlhkosťou. Thermowood prijíma vlhkosť len nepatrne a nenapúča v takom rozsahu ako bežné drevo, je teda použiteľný najmä pri výrobkoch, od ktorých sa vyžaduje rozmerová stabilita (tá sa musí riešiť pri výrobe a montáži podlahy).

Systémy drevenej dlažby


Drevo ako exteriérová dlažba

169292
Daniel Veselský

Najčastejšie sa používajú dva systémy drevených dlažieb: jednak je to obdĺžnikový profil dosky (vlysu), jednak systém využívajúci spojenie špeciálnym kovaním do drážky vlysu. V prvom prípade je na ploche vlysu vyfrézovaný profil s jemnými alebo s hlbokými drážkami. Tvar hlbokej drážky je prispôsobený dvom požiadavkám: minimalizácii nebezpečenstva šmyku v mokrom prostredí (pri bazéne) a ľahkému spôsobu čistenia. Jemná drážka sa používa na plochy, na ktorých je umiestnený záhradný nábytok (na terasy). Drážky s hlbokým profilom nemajú kolmé, ale šikmé steny a menšie odsadenie na okraji dosky.

Dĺžka dosák sa všeobecne pohybuje od 2,5 do 4 m (odstupňovanie po 30 cm – po stopách). Podlahová doska môže byť frézovaná jemným drážkovaním len z jednej strany (plochy). V jednostrannom profile sa pre hrúbku 19 mm dodávajú dosky so šírkou 68 a 90 mm, pre hrúbku 21 mm dosky so šírkou 120 mm. Dosky s obojstranne drážkovaným profilom – jemným a hlbokým – sa dodávajú v hrúbkach 21 a 25 mm so šírkou 68 a 60 mm.

Systém upevnenia spojovacím prvkom do drážky

Tento spôsob upevnenia terasovej dosky umožňuje skryť spoje (hlavičky skrutiek do dreva). Jednotlivé dosky majú na oboch bočných hranách vyfrézovanú drážku. Do nej sa zasunie pevná spojka lichobežníkového tvaru, ktorá sa pripevní skrutkou do dreva k spodnému roštu. Spojka je vyrobená z polypropylénu a je dostatočne pevná a pružná. Skrutky do dreva tak zostávajú ukryté v škárach. Pre tento systém je vhodná drevina ipe s veľmi dekoratívnym, odolným drevom s nízkym zosychaním, čo je dôležité na zachovanie správneho tvaru drážky. Pri veľkom zosychaní sa môže drážka rozšíriť, a tak môže dôjsť k uvoľneniu dosky zo spojky. Dosky sú buď drážkované, alebo hladké.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Drevo ako exteriérová dlažba

169293
Daniel Veselský

Terasový systém dlažby

Terasový systém sa skladá z dvoch základných prvkov – z terasového podlahového vlysu a z podkladového hranola. Podkladové hranoly sa väčšinou vyrábajú v prierezoch: 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 42 × 70 mm, 42 × 90 mm alebo 90 × 90 mm. Prvky sa môžu spájať rozličnými spojovacími prostriedkami. Pri aplikácii prvkov na terasu musí byť podkladová plocha zarovnaná tak, aby voda mohla odtekať. Optimálna je základová plocha z piesku alebo zo štrku. Na tento podklad sa uložia základové kamene. Vzdialenosť medzi líniami základových kameňov má byť v rozmedzí 50 až 70 cm. Na tieto základové kamene sa uloží spodná konštrukcia, ktorá sa nesmie priamo dotýkať zeme. Na spodnú konštrukciu sa pripevnia terasové vlysy. Medzera medzi jednotlivými vlysmi má byť 3 až 5 mm.

Terasové vlysy musia byť po celej dĺžke uložené na spodnej konštrukcii. Pri upevňovaní a skrutkovaní treba dávať pozor, aby skrutky do dreva vnikali do dreva bez väčšieho odporu, inak by mohli vzniknúť trhliny. Do vonkajšieho prostredia sa používajú skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele 4,5 × 50 mm alebo 4,5 × 60 mm, vzájomná vzdialenosť skrutiek do dreva a od čelného konca vlysu je 15 mm a viac. Predvŕtanie sa robí vrtákom s priemerom 3,5 mm. Na upevňovanie vlysov sa odporúča upevňovací a nosný systém, ktorý umožňuje neskoršiu demontáž na jednotlivé diely. Na upevnenie slúži pozinkované alebo antikorové kovanie, ktorým sa spodná podkladová konštrukcia spojí so spodnou stranou vlysov.

Povrchová úprava a údržba

Aj keď sú dreviny bangkirai, massaranduba, tatajuba a ipe veľmi odolné a nevyžadujú chemické ošetrenie, napúšťanie a opätovné ošetrovanie vhodným ošetrovacím prípravkom či olejom výrazne predlžujú ich životnosť. Zároveň sa zabráni aj šednutiu dreviny a zabezpečí sa príjemný červenohnedý odtieň a zvýrazní sa kresba dreva. Počas výroby sa konce dosák a podkladových roštov ošetrujú a uzavierajú parafínom. Toto opatrenie výrazne zabraňuje absorpcii vlhkosti a praskaniu dreva na koncoch, tzv. čelách. Nevyhnutné je aj pri rezaní na menšie rozmery ošetriť čelné hrany proti vnikaniu vody a vlhkosti.
 

Bangkirai Bangkirai (aj Balau, Yellow/Selangan Batu Kumus) je najpoužívanejšou drevinou na stavbu terás. K tomu prispela jeho ľahká dostupnosť na trhu, prijateľná cena a aj skutočnosť, že iné druhy drevín sa na našom trhu takmer neobjavovali. V poslednom čase však jeho cena vzhľadom na veľký dopyt stále rastie.

Technické údaje:

 • výskyt – juhovýchodná Ázia,
 • jadro – jemne žlté až sivohnedé (ak je čerstvé, tak biele); postupne nadobúda svetlohnedú, hnedú až tmavú červenohnedú farbu,
 • vlákna – rovné, výnimočne spletené,
 • textúra – jemná až stredná,
 • v rozsiahlych tangenciálnych zväzkoch sa môže vyskytnúť živica (žlto-biele miesta),
 • odolnosť – vysoká až veľmi vysoká, prirodzená odolnosť (aj bez impregnácie) proti poveternostným vplyvom, plesniam a drevokaznému hmyzu,
 • priemerná hustota – pri 12 % vlhkosti 850 až 1 150 kg/m3 (veľmi ťažké drevo),
 • tangenciálne zosychanie – 13 až 15 %,
 • radiálne zosychanie – 8 až 10 %.
Massaranduba Táto drevina je pôvodom z Brazílie. Nemá otvory po škodcoch, menej zosychá, je tmavšia a hladšia. Má vyššiu hustotu než bangkirai.

Technické údaje:

 • výskyt – tropická Južná Amerika,
 • jadro – tmavé červenohnedé až mierne fialové,
 • vlákna – rovné,
 • priemerná hustota – pri 12 % vlhkosti 1 100 kg/m3 (veľmi ťažké drevo),
 • celkové tangenciálne zosychanie – 7 až 9 %,
 • radiálne zosychanie – 6 až 8 %,
 • odolnosť proti hnilobe – dobrá až veľmi dobrá,
 • odolnosť proti červom napadajúcim suché drevo – dobrá.
Cumaru

Drevina cumaru má vyššiu hustotu než bangkirai, je pôvodom z Brazílie, na rozdiel od bangkirai je bez otvorov po škodcoch, a dokonca sa spravidla dodáva predsušené. Je teda veľmi stabilné. Kresba je mierne žilkovaná a povrch nie je úplne hladký.

Technické údaje:

 • výskyt – Stredná Amerika a tropická Južná Amerika,
 • jadro – žltohnedé až jemne červenohnedé, s tmavým jemným žilkovaním,
 • vlákna – často prepletené,
 • mimoriadne jemná zrkadlová kresba,
 • zvláštny rys – viditeľná poschodová štruktúra,
 • priemerná hustota – pri 12 % 1 070 kg/m3 (veľmi ťažké drevo),
 • tangenciálne zosychanie – 8 až 9 %,
 • radiálne zosychanie – 4 až 6 %,
 • odolnosť proti hnilobe – veľmi dobrá,
 • odolnosť proti červom napadajúcim suché drevo – dobrá.
Tatajuba Drevo tatajuby sa vyznačuje nižšou hustotou než drevo bangkirai; je svetlejšej žltej farby, postupne tmavnúce do gaštanovohnedej, cenovo priaznivé, ale menej stabilné.

Technické údaje:

 • výskyt – amazonská oblasť a Guinea,
 • jadro – žlté, pri vystavení poveternostným vplyvom tmavnúce do tmavej gaštanovohnedej,
 • vlákna – často jemne prepletené,
 • merná hmotnosť čerstvého dreva – 1 100 kg/m3,
 • priemerná hustota – pri 12 % vlhkosti 795 kg/m3,
 • tangenciálne zosychanie – 6 až 8 %,
 • radiálne zosychanie – 4 až 6 %,
 • odolnosť proti hnilobe – veľmi dobrá,
 • odolnosť proti červom napadajúcim suché drevo – dobrá.
Ipe Drevina ipe (lapacho) predstavuje v tomto porovnaní najvyššiu kvalitu. Nemá žiadne otvory po škodcoch. Minimálne zosychá a vyznačuje sa hladkým povrchom a nádhernou kresbou dreva.

Technické údaje:

 • výskyt – Stredná Amerika, Južná Amerika,
 • jadro – zelenohnedé až hnedé,
 • vlákna – vlnité až silne vlnité,
 • textúra – stredná,
 • priemerná hustota – pri 12 % 1 050 kg/m3,
 • tangenciálne zosychanie – 5 až 7 %,
 • radiálne zosychanie – 4 až 6 %,
 • odolnosť proti hnilobe – veľmi dobrá,
 • odolnosť proti červom napadajúcim suché drevo – veľmi dobrá.

Článok vyšiel v publikácii etko o dreve v interiéri a exteriéri, JAGA GROUP 2008.

 

Kategória: Podlaha, dlažba Záhrada a exteriér
Tagy: dlažby vonkajšia dlažba
Zdieľať článok

Diskusia