Zdroj: istock.com

Ako ušetriť pri vykurovaní a ohreve vody, keď ceny plynu lámu rekordy

08. 08. 2022
Zdieľať

Ceny plynu lámu rekordy a zlepšenie sa neočakáva, nepriaznivá geopolitická situácia ženie nahor aj cenu elektrickej energie. Ako zmierniť dosah energetickej krízy na domáci rozpočet? Čo možno urobiť pri rekonštrukcii staršieho domu a čo pri stavbe nového? Dá sa od dodávok energií úplne „odstrihnúť“?

Znížte spotrebu

Samozrejme, čím menej energie spotrebujete, tým menej jej budete musieť zaplatiť. Pri novostavbách k tomu motivuje aj platná legislatíva – rodinné domy, ktoré získali stavebné povolenie po 1. 1. 2021, musia spĺňať podmienky na zaradenie do energetickej triedy A0 (potreba primárnej energie do 54 kWh/m2 za rok), čomu treba prispôsobiť ako voľbu stavebných konštrukcií a materiálov, tak aj výber vykurovacieho systému a technických zariadení.

Prečítajte si tiež
Členitý moderný dom vo Vrakuni s dvomi terasami a bazénom

Možností na využitie dnešnej techniky, ktorá dokáže fungovať veľmi úsporne, aj obmedzení pri realizácii je tu pritom, pochopiteľne, menej než pri rekonštrukciách. Pri starších domoch je cestou k zníženiu spotreby napríklad zníženie teploty v interiéri. Konkrétne o 1 °C nižšia teplota v miestnostiach znamená asi o 6 % nižšie náklady na vykurovanie.

Systémový regulátor v byte

Systémový regulátor MiPro Sense dokážete optimalizovať vykurovací systém. Umožňuje nastaviť až 12 časových intervalov za deň s rôznou teplotou, ako aj špeciálne funkcie (napr. režim neprítomnosti či jednorazový ohrev vody). Regulátor je vhodný ku kotlom a systémovým riešeniam Protherm s eBUS zbernicou od roku 2007, v kombinácii s novými kotlami a tepelnými čerpadlami ponúka aj precízne monitorovanie spotreby energií. Zdroj: Protherm

Ak sa ale nechcete vzdať komfortu, budete musieť do svojich budúcich úspor najskôr niečo investovať. V staršom dome sa dá významne usporiť výmenou okien a zateplením, až 50 % energie na vykurovanie vám v zime dokáže ušetriť riadené vetranie s rekuperáciou. Vetrací systém s rekuperáciou odvedie vydýchaný vzduch z interiéru a teplo z neho súčasne využije na ohrievanie privádzaného čerstvého vzduchu. Spätne sa tým získava energia, ktorá už raz bola do vykurovania vložená a ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Riadené vetranie tak popri šetrení energiou zároveň zlepší kvalitu vzduchu v interiéri, neznamená však úplný zákaz otvárania okien, ako sa niektorí obávajú. Všetky tieto kroky si síce vyžadujú istú investíciu, tá vám však prinesie zvýšenie hodnoty vašej nehnuteľnosti, ale najmä trvalé zníženie spotreby energie na vykurovanie. A to sa v dnešnej situácii ukazuje ako čoraz dôležitejšie.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou býva v zime úspora energie na vykurovanie 40 až 50 %. Spotreba samotnej rekuperačnej jednotky je pritom minimálna. Výsledkom je lepšia kvalita vzduchu v miestnostiach a súčasne šetrenie energiou.

No a samozrejme, na platby za energie má vplyv aj zdroj tepla na vykurovanie a ohrev vody. Ak svoj plynový kotol neplánujete vymeniť, určite nezabúdajte na jeho pravidelnú každoročnú prehliadku servisným technikom. Keď je totiž plynový kotol pravidelne vyčistený a správne nastavený, predlžuje sa jeho životnosť, zároveň sa môže znížiť aj jeho spotreba. Cestou k úspore môže byť tiež plynový kotol s inteligentným ekvitermickým regulátorom, ktorý bude šetriť za vás. Vďaka flexibilnému a inteligentnému ovládaniu systému totiž dosiahne kotol vyššiu účinnosť a väčšie úspory energie.

„Solár“ ku kotlu

Dnešnou odpoveďou na energetickú krízu sú jednoznačne obnoviteľné zdroje energie. K overeným riešeniam na ohrev vody, ale aj na podporu vykurovania rodinných domov pritom patria solárne kolektory. „Veľkou výhodou solárnych systémov je, že sa (vo väčšine prípadov) dajú do rodinných domov namontovať aj dodatočne, v rámci renovácií,“ upozorňuje Milan Mach z Vaillantu. Ak teda chce napríklad domácnosť s plynovým kotlom znížiť svoju spotrebu plynu, vhodným riešením môže byť solárna zostava. I keď väčšina domácností využíva solárne kolektory iba na ohrev vody, asi 10 % inštalácií má systém určený aj na podporu vykurovania. Moderné solárne systémy totiž fungujú účinne aj počas zimy.

Rodinný dom so solárnymi panelmi

Solárne panely (termické), ktoré slúžia na ohrev vody, sa väčšinou dajú namontovať aj dodatočne pri renovácii rodinného domu. Pre domácnosti s plynovým kotlom tak predstavujú cestu k zníženiu spotreby plynu. I keď sa väčšinou využívajú iba na ohrev pitnej vody, moderné solárne systémy môžu slúžiť aj na podporu vykurovania, keďže fungujú účinne aj počas zimy. Zdroj: Vaillant

Ďalšou, relatívne lacnou, alternatívou na prípravu teplej vody je kombinácia fotovoltického systému a zásobníka s elektrickým ohrevom. „Má však nižšiu účinnosť a reálny význam len pri použití kvalitných meničov s MPPT reguláciou,“ upozorňuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Návratnosť tohto systému je od
4 do 10 rokov v závislosti od pôvodnej technológie.

Prečítajte si tiež
Drevostavba bez zbytočných príkras vyšla majiteľov na 140 000 €

Prečo tepelné čerpadlo?

„Z 1 kW dodanej elektrickej energie dokážu moderné tepelné čerpadlá vyprodukovať 2,5 až 5 kW tepla (v závislosti od podmienok). Na porovnanie: elektrický kotol produkuje z 1 kW elektrickej energie o niečo menej než 1 kW tepla. Vysoká účinnosť tepelných čerpadiel preto zabezpečuje relatívne rýchlu návratnosť investície aj napriek vyšším vstupným nákladom. Vďaka moderným technológiám navyše dokážu kvalitné tepelné čerpadlá fungovať na 70 % svojho výkonu pri teplotách až do –25 °C, čo je v slovenských podmienkach dostačujúce na zabezpečenie tepelnej pohody v domácnosti,“ vysvetľuje Martin Hanic, odborník na tepelné čerpadlá značky Mitsubishi Electric. Dôvody, prečo tepelné čerpadlá získavajú čoraz väčšiu popularitu a čoskoro sa zrejme stanú pre domácnosti prvou voľ bou, sú teda jasné. S vyššou počiatočnou investíciou môžu pomôcť programy ako Zelená domácnostiam II.

A aké sú výhody solárneho ohrevu vody? Nekonečné množstvo slnečnej energie zadarmo a žiadne emisie CO2 počas prevádzky.

Aké sú možnosti

Dnes sa stretnete najmä s tepelnými čerpadlami vzduch – voda,
zem – voda, voda – voda a vzduch – vzduch. Ako už názov naznačuje, prvé tri typy odovzdávajú teplo z okolitého prostredia vode, tretí typ, vzduch – vzduch, je známy pod pojmom klimatizácia. Jednoznačne najčastejšou voľbou na vykurovanie rodinných domov sú zariadenia vzduch – voda, pri ktorých je výhodou jednoduchá realizácia a pomerne priaznivá cena. „Rovnako ako typ zem – voda alebo voda – voda majú pomalší nábeh, keďže sa od nich očakáva nepretržitá prevádzka, preto sa obvykle dajú ovládať cez wi-fi napríklad pomocou mobilného telefónu.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda v garáži domu

Tepelné čerpadlo vzduch – voda GeniaAir Split je určené na efektívne vykurovanie (účinnosť A+++), prípravu teplej vody a chladenie, pričom je vhodné aj v prípade rekonštrukcií. Systém pozostáva z vonkajšej jednotky (tepelné čerpadlo) a vnútornej jednotky. Kompaktná vonkajšia jednotka sa dá flexibilne umiestniť v záhrade, na stene alebo na streche, hydraulický modul GeniaSet Split sa inštaluje dovnútra. So 185-litrovým zásobníkom dokáže poskytnúť 246 l zmiešanej vody s teplotou 40 °C, čím pokryje bežné nároky štvorčlennej rodiny. Zdroj: Protherm

Čerpadlo tak nemusí kúriť, ak je domácnosť niekoľko dní prázdna, a majiteľ si vie dopredu na diaľku nastaviť teplotu, do ktorej sa chce vrátiť,“ hovorí Martin Hanic. „Čerpadlá vzduch – vzduch (klimatizácie) sú skôr špecifickou možnosťou, ktorá sa neodporúča ako hlavný zdroj tepla do obývaných domácností. Dokážu poskytnúť okamžité teplo, čo z nich robí vhodnú alternatívu napríklad na chatu, prípadne do domácnosti na využitie v prechodnom období,“ dodáva.

Tepelné čerpadlo pri rekonštrukcii

Ak premýšľate nad výmenou plynového kotla za tepelné čerpadlo, najjednoduchšou voľbou bude typ vzduch – voda. Jeho inštalácia si totiž nevyžaduje náročné stavebné úpravy. Interiérová jednotka sa jednoducho umiestni do technickej miestnosti, exteriérová do záhrady, k vonkajšej stene domu alebo na strechu garáže. Navyše máva tento typ v súčasnosti aj najvýhodnejšiu cenu. Tepelné čerpadlá zem – voda sa inštalujú komplikovanejšie. Na získanie tepelnej energie totiž využívajú teplotu pôdy, a to buď pomocou plošného zemného kolektora, alebo vertikálnej sondy zavedenej do hĺbkového vrtu.

Prečítajte si tiež
Mať či nemať dom na perfiférii? Rodinný dom pri Senci vám odpovie

Na plošné zemné kolektory je potrebná dostatočná plocha pozemku a treba ich umiestniť do určitej hĺbky. Najčastejšie to býva po vnútornom obvode pozemku, na ktorom stojí rodinný dom. A to môže byť problém najmä renováciách. Primárnym zdrojom energie môže byť tiež voda z vŕtanej studne, vtedy ide o tepelné čerpadlo voda – voda.

Vstupná investícia do vykurovania, ohrevu vody a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov sa dá znížiť pomocou štátnych dotácií, s čím vám poradí aj výrobca či montážna firma. Akcie a zľavy ponúkajú tiež výrobcovia vykurovacích zariadení.

Výber tepelného čerpadla teda závisí od daných podmienok, zohľadniť treba aj vhodnosť konkrétneho zariadenia podľa teploty vykurovacej vody. Výrobcovia napríklad uvádzajú, či je tepelné čerpadlo vhodné na použitie pri renovácii vykurovania, a udávajú aj výstupnú teplotu, ktorú je schopné dosiahnuť (do 65 °C, prípadne až do 75 °C). Všeobecne však možno povedať, že tepelné čerpadlá sú ideálne v nízkoteplotných systémoch, napríklad pri podlahovom vykurovaní. Technické riešenia však existujú i na iné prípady, napríklad, ak máte doma podlahové vykurovanie aj radiátory.

Schéma tepelného čerpadla vzduch – voda.

Schéma tepelného čerpadla vzduch – voda. Spotrebu dodanej energie (a tým aj platby za ňu) možno ešte viac znížiť pomocou riadeného vetrania s rekuperáciou, prípadne výrobou elektrickej energie vo vlastnej slnečnej elektrárni s fotovoltickými panelmi na streche domu. Zdroj: SAPI

Optimálna je kombinácia

I keď tepelné čerpadlá dokážu získať okolo 75 % energie zadarmo z okolitého prostredia, na svoje fungovanie potrebujú dodávať elektrickú energiu. Aj tú však môže domácnosť získať z obnoviteľného zdroja, a to pomocou fotovoltiky. „Vhodne navrhnutý systém s tepelným čerpadlom dokáže spolupracovať s fotovoltikou veľmi efektívne,“ upozorňuje Alžbeta Jendrichovská. „Napríklad v lete sa voda ohrieva len solárnou energiou z fotovoltiky, tepelným čerpadlom sa iba chladí. Aj pri chladení sa však používa fotovoltická elektrina. V zimnom období, keď je výkon fotovoltiky slabší, sa naplno využíva tepelné čerpadlo,“ opisuje praktické fungovanie v domácnosti.

Kombinácia fotovoltiky a tepelného čerpadla umožní domácnosti získať vysokú úroveň nezávislosti od dodávok energií. Ide síce o pomerne veľkú počiatočnú investíciu, no jej návratnosť bude s rastúcimi cenami na svetových trhoch a rozvojom technológií zaručene rýchlejšia. Aj preto tu môžeme hovoriť o koncepte budúcnosti.

Ján Karaba, SAPI

Ak si dokážete vyrobiť vlastnú elektrinu, výrazne sa zníži vaša energetická závislosť, ale najmä prevádzkové náklady. V praxi je návratnosť takejto investície do 10 rokov, pričom životnosť fotovoltických panelov bez problémov prekračuje 25 rokov. „Dôležité je zvoliť si vhodný systém, ktorý je často kompromisom medzi plánmi a finančnými možnosťami,“ hovorí Ján Karaba. „Okamžitú spotrebu dokážu pokryť tzv. ON-GRID systémy. Ide o najjednoduchšie riešenie, pri ktorom sa vyrobená energia musí spotrebovať v aktuálnom čase. Nočná potreba energie teda pokrytá nie je. Aj preto sa čoraz viac využívajú hybridné systémy, ktoré vedia zabezpečiť nočnú spotrebu vďaka batérii. Ak sa navrhnú správne, dokážu zužitkovať všetku vyrobenú energiu. Je to však za cenu vyšších investičných nákladov,“ vysvetľuje Karaba.

POZOR NA SPRÁVNU TARIFU!

Radí Alžbeta Jendrichovská, technické oddelenie Stiebel Eltron. „Ak meníte plynový kotol za tepelné čerpadlo, nezabudnite si požiadať o zmenu tarify na dvojpásmovú, určenú pre odberné miesto s obnoviteľným zdrojom energie. Ak budete potom pomocou tepelného čerpadla napríklad chladiť, využijete nízku tarifu, pričom klasickou klimatizáciou by ste chladili za cenu elektriny pre domácnosť – tu je teda možná značná finančná úspora. Regulácia zariadenia taktiež umožní nastavenie dvoch teplôt teplej vody – vyššiu pri prevádzke počas nízkej tarify (prípadne pri využívaní energie z fotovoltiky), nižšiu počas prevádzky pri vysokej tarife.“

Pripravila: Erika Kuhnová

Foto: istock.com, Shutterstock, Protherm, Vaillant, SAPI, STIEBEL ELTRON

Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: energie ohrev vody rekuperácia vzduchu vetracie systémy vykurovanie rodinného domu
Zdieľať článok

Diskusia