Namontované okná na novostavbe domu
Zdroj: KALYPSO

Ako na správnu montáž okien

28. 10. 2022
Zdieľať

Len správne namontované okno dokáže plniť svoju funkciu. Ak sa nevykoná správne, môže mať za následok rôzne problémy. Napríklad zatekanie do interiéru alebo úniky tepla do exteriéru.

Osadenie okna alebo dverí do stavebného otvoru má svoje presné pravidlá, ktoré špecifikujú platné normatívne predpisy. Ich nedodržanie má za následok okrem nesprávnej funkcie okien aj skrátenie životnosti tejto konštrukcie.

Medzi základné chyby patria nevhodne pripravený stavebný otvor, nesprávne osadenie okna do stavebného otvoru a jeho vypodloženie, nesprávne nalepenie tesniacich pások či riešenie parapetov. Na to, akými poruchami sa tieto chyby prejavujú počas užívania stavby, sme sa opýtali odborníkov.

Prečítajte si tiež
7 dôležitých súvislostí pri výbere okien

1. Nevhodne pripravený stavebný otvor

Samotné osadenie okna sa odvíja od toho, v akej polohe sa má okno nachádzať. Jeho pozícia závisí od skladby obvodového múru, ukotvenia aj izoterm. V prvom rade je dôležité správne pripraviť stavebný otvor, inak hrozí, že montáž okna nebude možná. Z toho dôvodu sa odporúča ponechať zameranie okna na odborníkov.

Centrovanie a uloženie okien

Nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna do stavebného otvoru má za následok nedokonalé tesnenie krídla v ráme a následné zatekanie. Pri osadení okna je dôležité rám dôkladne vypodložiť. Zdroj: INCON

„Seriózna firma nikdy nevyrobí a nenamontuje okná len na základe vašich rozmerov. Pri vymeriavaní okna sa musí počítať s priestorom potrebným nielen na samotný rám okna, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily. Rozmery okna by mali byť o niečo menšie ako stavebný otvor, približne o 20 až 50 mm v závislosti od veľkosti okna a druhu stavebnej konštrukcie. Pred samotnou montážou treba skontrolovať, či na ostení nie sú nerovnosti a či je podklad dostatočne pevný, súdržný a čistý. Ak je to potrebné, ostenie sa napenetruje,“ vysvetľuje základné pravidlá Ľuboš Solčani, vedúci montáží a servisov INCON.

Montáž okna do nepripraveného stavebného otvoru podľa projektovej dokumentácie považuje za jednu z najčastejších chýb aj Michal Prinke, z oddelenia realizácie stavieb KALYPSO SK, spol. s r. o. „Stavebná nepripravenosť spôsobuje kvalitným oknárskym firmám obrovské problémy, ktoré majú vplyv na dodržiavanie technických noriem, ako aj noriem platných pre výrobcov profilových systémov. Tu je veľmi dôležité, aby stavebník dodržal stavebnú pripravenosť otvorov podľa projektovej dokumentácie, prípadne podľa zamerania oknárskej firmy.“ 

2. Zlé osadenie okna do otvoru a jeho vypodloženie

Chybou pri montáži okien je aj nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna do stavebného otvoru. To má za následok nedokonalé tesnenie krídla v ráme a následné zatekanie. Pri osadení okna je dôležité rám dôkladne vypodložiť. Materiál podložiek musí byť trvácny, aby sa vplyvom času nestalo, že okno klesne a stratí svoju funkčnosť.

Pred samotnou montážou treba skontrolovať, či na ostení nie sú nerovnosti.

Vypodloženie sa vykonáva pomocou podložiek z PVC, purenitu alebo povrchovo ošetreného dreva s hustotou nad 650 kg/m3 (buk, dub). Okno sa upraví do správnej polohy použitím montážnych klinov. Tie zároveň zaručujú prenos zaťaženia okna do stavebnej konštrukcie, a to tak, že sa rám pri kotvení nebude hýbať. Správnu polohu okna v stavebnom otvore treba skontrolovať vodováhou. Rám musí byť vyvážený vo všetkých rovinách, a to ako vo vodorovnom tak aj vo zvislom smere,“ hovorí Ľuboš Solčani.

3. Nesprávne nalepenie pások

„Pri montáži okien treba postupovať podľa ustanovení STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovenie a skúšanie. Norma predpisuje pri zhotovení pripojovacej škáry použiť montážne pásky. Ak sa montáž na pásky vynechá a použije sa len PU pena, môžu v pripojovacej škáre medzi oknom a ostením vznikať plesne,“ upozorňuje Michal Prinke.

Lepenie vhodnej parotesnej pásky na okenné rámy

Na vnútornú stranu rámu sa opatrne nalepí vhodná parotesná páska, ktorá izoluje pripojovaciu škáru a zabráni prieniku vlhkosti z interiéru do vnútra škáry. Zároveň sa na exteriérovú stranu nalepí paropriepustná páska. Zdroj: INCON

Okrem vzniku plesní môže dochádzať vplyvom vlhkosti aj k degradácii PU peny (tepelnej izolácie), ktorá môže časom úplne stratiť svoju funkciu. Je preto veľmi dôležité, aby pripojovacia škára bola utesnená špeciálnymi fóliami. Niekedy dochádza k ich zámene a nesprávnemu nalepeniu, prípadne ich nepoužitiu, v dôsledku čoho sa znižuje funkčnosť okna. Izolačné pásky zabezpečujú ochranu tepelnej izolácie a celej pripojovacej škáry proti hnanému dažďu a vlhkosti.

Prečítajte si tiež
Kondenzácia vody na oknách nie je len problémom zimy. Viete, ako jej zabrániť?

„Na vnútornú stranu rámu sa opatrne nalepí vhodná parotesná páska, ktorá izoluje pripojovaciu škáru a zabraňuje tak prieniku vlhkosti z interiéru do vnútra škáry. Zároveň sa na exteriérovú stranu nalepí paropriepustná páska, ktorá, naopak, dokáže prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry odvetrať. Pásku treba na okno aplikovať s presahom, aby ho bolo možné správne namontovať do stavebného otvoru. Priestor medzi dvomi fóliami sa musí vyplniť tepelnoizolačnou penou, ktorá je páskami chránená pred akoukoľvek vlhkosťou a degradáciou,“ opisuje správny postup Ľuboš Solčani.

4. Tepelné mosty pod oknami a parapetom

„Neprerušenie tepelných mostov pod otvorovými výplňami má v zimných mesiacoch za následok premŕzanie priestoru pod oknami. V dôsledku toho dochádza k tepelným stratám a otvorové výplne nie sú dostatočne staticky ukotvené,“ zdôrazňuje Michal Prinke.

Namontované okná na novostavbe domu

Prerušenie tepelných mostov je dôležité nielen nad oknami, ale aj pod nimi. Vďaka tomu nedochádza k premŕzaniu v mieste styku okna s podlahou a k tvorbe plesní. Zdroj: KALYPSO

Často podceňovanou konštrukciou sú aj parapety. Výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie pod parapetom je tepelný most a podobne ako pri oknách premŕzanie konštrukcie v tejto časti počas zimných mesiacov.

Vonkajší parapet treba preto upevniť skrutkami do rozširovacieho profilu a montážnou penou prilepiť na spodnú časť ostenia po celej jeho dĺžke. Lôžko pod parapetom musí byť vyhotovené tak, aby bolo pod parapetom dostatok priestoru na podpenenie – slúži aj ako tepelná izolácia. Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu cez omietku by mal byť minimálne 30 mm. Odporúčaný sklon parapetu je viac ako 5°. Zároveň sa parapety musia ukončiť na boku ostenia.

Parapety

Parapety sú často podceňovanou konštrukciou. Výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie pod parapetom je tepelný most a tvorba plesní v pripojovacej škáre. Zdroj: Deceuninck

Podľa slov Ľuboša Solčaniho je dôležité, aby pod parapet nezatekala voda a nepoškodzovala omietky. Odporúčame, aby sa bočná krytka celá zapustila do ostenia. Zároveň treba myslieť na tepelnú rozťažnosť parapetu. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu a jeho hĺbka by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahoval cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránil tak prúdeniu vzduchu v zimnom období.

5. Strhnutie fólií po ukončení montáže okien

Ochranné fólie z rámov okien je potrebné odstrániť ihneď po montáži. Na oknách by nemali byť dlhšie ako tri mesiace. Po uplynutí tohto času môže byť ich odlepenie už veľmi náročné, predovšetkým z exteriérovej strany, na ktorú pôsobí UV žiarenie zo slnka. Neskoré odlepenie fólie môže navyše poškodiť okenný rám.

Prečítajte si tiež
Okenný rám – výber materiálu a starostlivosť oň

Text: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Ľuboš Solčani, vedúci montáží a servisov INCON, Michal Prinke, oddelenie realizácie stavieb KALYPSO SK, spol. s r. o.
Foto: INCON, KALYPSO
Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Okná
Tagy: chyby pri osadení montáž okien parapety tepelné izolácie tepelné mosty
Zdieľať článok

Diskusia