Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

11. 07. 2008 Zdieľať

Hebký zelený koberec môže zväčšiť záhradu, opticky ju predĺžiť, zaviesť pohľad pozorovateľa do vybraného zákutia. Vhodné olemovanie zelenej plochy dodáZáhradné trávniky môžeme založiť a využívať ako okrasné, rekreačné a ekologické. Líšia sa nielen vzhľadom, ale aj intenzitou nevyhnutnej údržby.

Okrasný trávnik je reprezentačný zelený koberec s výhradne estetickou funkciou. Typický vzhľad je výsledkom hustoty trávnatého porastu, ktorý vytvorili jemné listy vybraných druhov tráv. Neznášajú zošliapavanie. Dokonalosť okrasného trávnika sa zabezpečuje intenzívnou starostlivosťou od založenia. Predstavuje výtvarný prvok v záhradnej kompozícii a nie je určený na chodenie či športovanie.

Rekreačný trávnik je praktická viacúčelová zelená plocha, slúžiaca na všetky druhy oddychových aktivít v záhrade. Keďže sa intenzívne zaťažuje, vytvára sa z druhovo bohatej zmesi tráv (určených na rekreačné a športové plochy). Aby vyzeral dobre a zniesol aj zaťaženie, potrebuje pravidelnú starostlivosť (kosenie a prihnojovanie) a vhodný podklad.

Ekologický trávnik je trávnatý porast lúčneho charakteru. Výhodou je minimálna starostlivosť a súlad s prírodnými podmienkami. Na založenie ekologického lúčneho trávnika sú vhodné väčšie záhrady, kde tvorí časť trávnikovej plochy. Porast sa, okrem vyšších druhov tráv, skladá z pestrej zmesi kvitnúcich lúčnych kvetín. Ďalšou výhodou tohto prirodzeného biotopu je, že sa nemusí polievať ani prihnojovať (vyhovujú mu chudobnejšie pôdy) a ako údržba stačia dve kosby počas vegetačného obdobia.

Výber miesta


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156033

Trávnikovú plochu, sviežu a šťavnatozelenú, nemôžeme založiť hocikde. Prevažná väčšina tráv potrebuje na svoj zdravý rast a vývoj dostatočný prísun slnečných lúčov (trávy sú základným vegetačným porastom stepných oblastí). Preto vyberáme slnečné miesto, nezatienené vysokými stromami, záveternou stenou či múrmi domu. V tienistých kútoch a na neprevetrávaných miestach trávnik nezakladáme. Ak do neho umiestnime jeden solitérny strom, nič nepokazíme. Práve naopak, kontrast plochy a hmoty stromu bude zaujímavý z estetického hľadiska. Pod skupinu vyrastených stromov alebo na vlhké, tienisté miesta však radšej použijeme náhradu trávnika (nízky porast z trvaliek, ktoré znesú aj hlbšie zatienenie). Trávnik môžeme založiť aj v polotieni, ale v tom prípade musíme vybrať zmes vhodnú na zatienené miesto a trávnik môže plniť len estetickú funkciu (nedá sa zaťažiť prevádzkou).
 


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156034

Trávnik ako súčasť odpočívadla

Kvalitné osivo

Záhradný trávnik je umelo zostavené spoločenstvo tráv tak, aby mali vlastnosti vhodné na určené využitie trávnika. Prvotriedne trávne osivové zmesi sú zložené z vybraných druhov tráv s kultivarmi vyšľachtenými výlučne pre trávniky určitých vlastností. Pri výbere osivovej zmesi je dôležitý účel, na ktorý má daná trávniková plocha slúžiť.

Na zaťažované trávniky, využívané na rekreačné účely, hranie i príležitostné športovanie, sa používajú zmesi s veľkým podielom nižšieho, silne odnožujúceho anglického mätonohu trváceho (Lolium perenne), ktorý dobre znáša časté zošliapavanie, spevňuje vrstvu mačiny, čím prispieva k jej pružnosti, a výborne sa regeneruje.

Okrasné trávniky s dekoratívnou alebo reprezentačnou funkciou, ktorých pôsobenie je najmä estetické, sa využívajú a plánujú na efekt a znesú len nepatrné zaťaženie. Hlavný podiel v zmesi má kostrava červená (Festuca rubra) s úzkymi, jemnejšími listami. Darí sa jej na všetkých druhoch pôd a dobre znáša aj hlbší zostrih (časté kosenie nakrátko).

Trávna zmes pre zatienené polohy obsahuje vysoký podiel lesných tráv, ako je napríklad lipnica hájna (Poa nemoralis). Z kvalitného osiva vzchádza hustý trávnatý porast, ktorý sa vyznačuje pomalým rastom, výdatným odnožovaním a vysokou schopnosťou regenerácie (naproti tomu lacné trávne zmesi sú zložené z rýchlo rastúcich druhov, ktoré odnožujú len slabo). Porast trávnika, ktorý je hustý hneď od začiatku, má okrem vzhľadu aj tú prednosť, že bráni vzchádzaniu burín.
 

Trvalo zatienené plochy nie sú vhodné na rast trávnika, vhodnejšie je vysadiť ich pôdopokryvnými drevinami alebo trvalkami.

Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156024

Osivo pre ekologický trávnik nekosenej kvetinovej lúky tvorí trávna zmes zložená zo semena vyšších druhov tráv, ako lipnica lúčna (Poa pratensis), kostrava lúčna (Festuca pratensis), psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) či reznačka laločnatá (Dactylis glomerata). Osivo je doplnené semenami lúčnych kvetov, ako sú králiky (margarétky), zvončeky, iskierniky, smolničky, kukučky, túžobníky, železníky pre vlhkejšie miesta, šalvie, nevädze, starčeky, pakosty, veroniky a ďalšie pre suchšie polohy. Výber kvetinového zloženia určujú najmä vlastnosti pôdy (obsah živín a vlhkostné pomery), oslnenie a nadmorská výška. Kvetinovú lúku môžeme založiť výsevom špeciálnych osivových zmesí na rozličné typy kvitnúcich lúk.
 


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156027


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156022

V rekreačnom trávniku môžu byť aj lúčne kvety, ako napríklad púpava. Musíme ho pravidelne odburiňovať, aby sa lúčne kvety nepremnožili a nevytlačili vysiate odrody tráv.

Zakladanie trávnika

Najlepším obdobím na zakladanie trávnika sú jarné mesiace apríl a máj, lebo je viac zrážok a priemerná denná teplota je nižšia než v lete. To znamená, že pôdna vrstva nie je taká prehriata (teplota nad 30 °C pôsobí na rast koreňovej sústavy inhibične – spomaľujúco).

Príprava plochy

Navrhnutie správneho tvaru plochy je základom pôsobenia trávnika i jeho ďalšieho využívania. Plocha musí byť dostatočne veľká, s pravidelnými alebo zaoblenými okrajmi a bez hlbokých zálivov okrajových záhonov, ktoré by bránili plynulému koseniu. Údržbu zlepší aj lem okraja cez pás dlažby v úrovni trávovej mačiny.
 


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156029

Na rozhraniach plôch trávnik prerastá, preto ich musíme udržiavať (plieť, strihať).

Príprava pôdy

Pre trávnik treba predovšetkým pripraviť rovný pôdny povrch bez väčších hrúd a kameňov. Pri navážke ornice je nutné spodnú vrstvu na povrchu rozrušiť ešte pred jej rozprestretím, aby sa navzájom dobre prepojili. Odstránenie vytrvalých burín aj s koreňmi (mechanicky alebo chemicky) je nevyhnutnosťou. Povrch najľahšie nakypríme kultivátorom, no menšie plochy možno aj zrýľovať a pohrabať. Menej kvalitné pôdy vylepšujeme (prevzdušňujeme) – ťažšie ílovité pridaním hrubšieho ostrého piesku (5 až 10 cm hrubá vrstva), ľahšie piesčité zasa obohacujeme organickými humusovými látkami, ako sú rašelina či kompost (približne 10 cm hrubá vrstva).

Pod rekreačné a športové trávniky je vhodné pridať primerané množstvo (podľa druhu pôdy) piesku a rašeliny – na zlepšenie jej priepustnosti a na dosiahnutie väčšej pružnosti mačinovej vrstvy. Hrubo upravený povrch pôdy pohnojíme kompostom, vitahumom alebo iným organickým hnojivom, ktoré sa zapracuje do pôdy hrabaním. Tým dosiahneme drobnohrudkovitú štruktúru a pôda je prevzdušnená, nakyprená, pohnojená a pripravená na výsev trávnika alebo položenie mačinového koberca.
 

Je pekné, keď je okraj trávnika vytvarovaný napríklad oblúkom. Biely kmeň brezy kontrastuje so zeleňou.

Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156025

Výsev

Založenie trávnika výsevom je lacnejšie, ale prácnejšie (ak sa robí svojpomocne). Na dobre zapojený trávnik treba tiež dlhšie čakať. Výhodou je možnosť výberu vhodnej trávnej zmesi pre dané pôdne a lokalitné podmienky, pričom môžeme zohľadniť aj rôzne stanovištia v záhrade (najmä polotienisté miesta alebo suché svahy). Trávne semeno možno vysiať ručne alebo pomocou sejacieho strojčeka. Pri oboch spôsoboch plochu prechádzame dvakrát a kolmo na seba. Na 1 m2 počítame s 25 až 40 g semena (čo predstavuje jednu až dve hrste). Trávne semeno pri ručnom rozhadzovaní možno zmiešať s pilinami, aby sa nám s väčším objemom lepšie pracovalo.

Po výseve treba osivo jemne zasekať (hrabľami) do pôdy a potom povrch zavalcovať, čím zatlačíme aj najmenšie semená (na menších plochách možno použiť na pritlačenie nášľapné dosky). Osiatu plochu rovnomerne navlhčíme rukou tak, aby sa nevyplavili semená. Zavlažujeme denne (v suchom počasí aj trikrát denne), lebo klíčiace semeno nesmie v žiadnom prípade zaschnúť. Štyri až šesť týždňov po vyklíčení (alebo pri výške 8 až 10 cm) môžeme trávnik prvýkrát pokosiť, najlepšie ostrou ručnou kosačkou alebo kosou. Pokosenú trávu treba odstrániť. Ak je v čase kosenia sucho a teplo, aj zavlažíme. Po druhom ručnom kosení už môžeme začať používať rôzne žacie stroje (napr. kosačky). Mladý trávnik nehnojíme (najmä nie suchým práškovým hnojivom), lebo by sme ho spálili.


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156030

Položenie trávneho koberca

Ak chceme trávnik ihneď po založení využívať, položíme na plochu odborne predpestovaný mačinový koberec. Tento spôsob je finančne náročnejší, rýchlejší a menej namáhavý (ak ho urobí špecializovaná firma). Po trávniku sa dá chodiť oveľa skôr než po ploche založenej výsevom. Trávnaté koberce sa pestujú v špecializovaných záhradníckych firmách. Sú husté, úplne bez buriny, expedujú sa v zrolovaných pásoch (mačinová vrstva má hrúbku od 5 do 10 cm). Kvalite zodpovedá aj vyššia cena, ku ktorej treba pripočítať aj náklady za dopravu (a prípadné odborné položenie firmou). Predpestované trávnikové pásy ukladáme na pripravený (a odburinený) pôdny povrch. Deň pred položením plochu zavlažíme a bezprostredne pred ukladaním ešte ľahko prehrabeme povrch. Pásy len rozložíme, podľa potreby prirežeme okraje a plochu prevalcujeme.

Ak sa trávnik zmrští a medzi plátmi sa objavia medzery, zasypeme ich kompostom a osejeme ich semenom trávnej zmesi zhodného zloženia. Najvhodnejším obdobím na ukladanie mačinových pásov je jeseň. Zrolované trávnikové pásy veľmi rýchlo žltnú a zahnívajú, preto ich treba čo najskôr rozviezť na miesta, rozbaliť a ukladať.

Starostlivosť


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156035

Iba pravidelné kosenie mení trávnik na hustý zelený koberec. V čase intenzívneho rastu (od apríla do júna) treba kosiť dvakrát do týždňa (nevyhnutne raz za týždeň). Neskôr počas leta stačí raz týždenne. Krásnu, hustú a rovnomernú trávnatú plochu dosiahneme kosením už pri výške 6 až 8 cm, pričom ponechávame trávu vysokú 3 až 4 cm. Trávnik musí byť pred kosením suchý. Pri kosení počas horúceho počasia odstraňujeme tretinu výšky trávneho porastu, aby sa tráva príliš neoslabila. Hlboké skosenie v horúcom lete zapríčiní okamžité spálenie nadzemnej časti, z čoho sa porast len ťažko spamätáva.

Rotačné kosačky kosia trávu dvojramenným rotujúcim nožom a na úzkych listoch tráv zostáva rezná plocha rozstrapkaná. Čistý a hladký rez umožňuje vretenová kosačka – treba pri nej kontrolovať pevný spodný nôž, oproti ktorému sa pohybuje. Na kosenie sa dá využiť aj špeciálna mulčovacia kosačka (má podobnú konštrukciu ako rotačná, no skosenú časť trávy ešte znova rozreže). Jej výhodou je rovnomerné rozhadzovanie krátkeho pokoseného materiálu (a jeho rýchle vyschnutie na skosenom povrchu).


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156026

Závlaha

Na prevlhčenie pôdy pod trávnikom postačuje dávka zodpovedajúca zrážkam 10 až 15 mm. Pri umelom zavlažovaní dosiahneme toto množstvo vtedy, ak 1 m2 plochy pokropíme 10 až 15 l vody. Zavlažovanie trávnika neznamená len pravidelný prísun vlahy ku koreňom tráv, ale zabezpečuje aj ochladzovanie koreňovej sústavy. Dlhšie trvajúce letné teploty nad 30 °C spôsobujú také prehriatie vrchnej vrstvy pôdy (teda tam, kde trávnik korení), že funkcia koreňového systému je celkom ochromená a celý porast rýchlo odumiera (napr. leto 2003). Zavlažovanie je preto dôležité aj na ochladenie pôdneho lôžka trávnika, pričom krátke skropenie robíme napoludnie, keď je teplota najvyššia.


Trávnik: Okrasný, rekreačný aj ekologický

156032

Výživa

Pri hnojení možno použiť minerálne alebo organické hnojivá. Minerálne hnojivá uvoľňujú živiny rýchlo, preto ich pôsobenie môže byť nerovnomerné. Tomu ak sa dá, ak použijeme obal a vytvoríme granule či tyčinky, ktoré uvoľňujú živiny postupne, bez ohľadu na počasie. Pre trávnik sú veľmi vhodné hnojivá s dlhodobým účinkom (Osmocote, Multigreen), čím si môžeme ušetriť niekoľko hnojení okamžite pôsobiacimi prípravkami. Živiny z hnojív s dlhodobým účinkom sa uvoľňujú 3 až 6 mesiacov, preto tie s dlhším účinkom (6 mesiacov) použijeme na jar, s trojmesačným účinkom na jar a v júni (menšiu dávku ešte na konci augusta). Užitočné je aj prihnojenie kompostom na jeseň alebo v predjarí. Nezabúdajme, že čím častejšie sa trávnik kosí, tým viac živín potrebuje.

 

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: trávnik udržiavanie záhrada založenie
Zdieľať článok