Technológie

Stavebné technológie šetrné k životnému prostrediu. Prečítajte si, ako najefektívnejšie využijete solárne panely a vykurovacie telesá.

Vykurovacie systémy
Energia

Vykurovacie systémy

K voľbe vykurovacieho systému treba pristupovať individuálne. Správny výber limituje veľké množstvo podmienok z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a charakter prevádzkovania zariadení vytvárajúcich kvalitnú mikroklímu. Na túto voľbu však neexistuje nijaká šablóna, každý objekt je jedinečný a zďaleka neplatí, že čo je výhodné pre jeden objekt bude platiť aj pre iný. Nech si však vyberiete akýkoľvek vykurovací systém, vždy dbajte na to, aby bol navrhnutý a prispôsobený presne pre váš dom. Iba tak bude vytvorený predpoklad na jeho hospodárnu a bezpečnú prevádzku.

Vykurovacie telesá
Technológie

Vykurovacie telesá

Konečným článkom vykurovacej sústavy sú vykurovacie telesá, ľudovo nazývané radiátory. Aby slúžili k vašej spokojnosti a boli technicky i ekonomicky účelné, je dôležitý nielen ich správny odborný návrh, ale aj dimenzovanie. Umiestnenie, rozmery a počet vykurovacích telies významne ovplyvňujú efektivitu celého vykurovacieho systému.

Stredné zdroje tepla
Technológie

Stredné zdroje tepla

Do skupiny stredných zdrojov tepla patria zdroje s tepelným výkonom od 500 do 3 500 kW, ktoré sú schopné zásobovať tepelnou energiou na vykurovanie a prípravu ohriatej vody jednu alebo dve budovy. Zdroj tepla môže byť umiestnený buď v jednej zo zásobovaných budov, alebo v samostatne stojacom objekte.

Malé zdroje tepla
Energia

Malé zdroje tepla

Vykurovacia sústava pozostáva zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s armatúrami, z riadiaceho systému s prvkami merania i regulácie a z koncových vykurovacích telies. Každá zložka tohto systému plní svoju presne stanovenú funkciu, a to s jediným cieľom – dosiahnuť rovnovážny teplotný stav v interiéri.

Teplovzdušné vykurovanie
Energia

Teplovzdušné vykurovanie

Vďaka zvyšujúcemu sa povedomiu obyvateľov o šetrení energiami sa v súčasnosti význam teplovzdušného vykurovania stále zvyšuje. Čo to však je teplovzdušné vykurovanie? Je to to isté ako teplovzdušné vetranie?

Alternatívne palivá a ich využitie
Technológie

Alternatívne palivá a ich využitie

Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív, dováža takmer 90 % primárnych energií. Využívanie alternatívnych zdrojov energie je jednou z ciest, ktoré smerujú k budúcemu uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou pričom veľmi významným zdrojom popri slnečnej energii, energii vetra, vody a geotermálnej energii je biomasa.

Zelené technológie v stavebnej chémii
Materiály

Zelené technológie v stavebnej chémii

Naliehavosť problematiky ochrany životného prostredia kladie na materiály stavebnej chémie stále viac požiadaviek. Moderné výrobky majú z ekologickej stránky čoraz vhodnejšie zloženie, ich aplikácia je ohľaduplná k životnému prostrediu a v mnohých prípadoch podporujú aj celkovú ekologickú bilanciu budovy.

Plastové okná v nízkoenergetických domoch
Okná

Plastové okná v nízkoenergetických domoch

Energeticky úsporné domy kladú vysoké nároky na tepelnú izoláciu obvodových plášťov, podláh a striech. Správny návrh nízkoenergetického domu by mal maximalizovať solárne zisky vhodným umiestnením zasklených výplní. Preto sú tepelnoizolačné parametre okna v týchto domoch mimoriadne dôležité. Profily vyrobené zo stabilizovaného tvrdeného PVC sa vďaka charakteru tohto materiálu osvedčili ako veľmi dobré tepelné i akustické izolanty.

Slnečné termické kolektory
Technológie

Slnečné termické kolektory

Využitie slnečnej energie ako jedného z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zaznamenalo na prelome storočí v krajinách EÚ dynamický nárast. K najviac využívanému spôsobu využitia slnečnej energie patria slnečné termické kolektory, ktoré dokážu slnečnú energiu premeniť na teplo.

Čo je biomasa?
Technológie

Čo je biomasa?

Biomasa sú materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu vhodné na priemyselné a energetické využitie. Z hľadiska produkcie energie je veľmi dôležitá najmä rastlinná biomasa – fytomasa, t. j. všetko, čo rastie na poli či v lese – chemicky zakonzervovaná slnečná energia.