plochá strecha

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (2. časť)

Návrh plochej strechy je citlivou záležitosťou. Často je oveľa zložitejšie naprojektovať optimálnu skladbu plochej strechy v porovnaní s konštrukciou šikmých a strmých striech. Okrem vytvorenia požadovaného stavu v interiéri treba zvoliť konštrukčné prvky tak, aby umožňovali aj bezpečnú a bezproblémovú prevádzku na streche v prípade jej ďalšieho intenzívneho využívania. Ploché strechy sa v zásade rozdeľujú na niekoľko druhov.

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

Tým, že sa ploché strechy začali u nás objavovať vo väčšej miere až v prvej tretine 20. storočia, mohol vzniknúť skreslený pohľad na dobu ich vzniku. Ich história však siaha o niekoľko tisíc rokov späť. Počas tohto dlhého obdobia sa vyvíjali a zdokonaľovali konštrukcie aj materiály, z ktorých pozostávali a ktoré zabezpečovali ich funkčnosť. Dnes sú ploché strechy bežným a obľúbeným architektonickým riešením piatej fasády. Prečo? Dozviete sa ďalej.

Keď je strecha plochá (3. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (3. časť)

Po určitom čase sa na plochých strechách objavujú väčšie či menšie poruchy. Najmä tí, čo vlastnia plochú strechu zo sedemdesiatych rokov, vedia, o čom je reč. Čas ich jednoducho dotlačil alebo dotlačí k rekonštrukcii. Materiál, ktorý bol vystavený vonkajším vplyvom ani tepelnotechnické parametre starších vyhotovení plochých striech v súčasnosti už nie sú vyhovujúce.

Keď je strecha plochá (2. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (2. časť)

Odborné vyhotovenie obrátenej strechy ponúka niektoré prednosti oproti jednoplášťovej streche. Hlavným rozdielom je obrátené poradie tepelnej izolácie a hydroizolácie, teda umiestnenie tepelnej izolácie nad hydroizoláciu. Predpokladom fungovania tejto skladby je však kvalitná, nenasiakavá tepelná izolácia.

Keď je strecha plochá (1. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (1. časť)

Ploché strechy, či chceme, alebo nie, sú jednoducho súčasťou celkového obrazu našej krajiny. Popri ich použití najmä na priemyselných stavbách zaujímajú po dlhší čas svoje miesto aj v súkromnej sfére – pri zastrešení rodinných domov. Tieto obalové konštrukcie domu patria k najnamáhanejším. Sú vystavené účinkom ultrafialového žiarenia, veľkým výkyvom teplôt na svojom povrchu, prehrievaniu, zrážkovej vode, vetru, a, samozrejme, nezanedbateľnému prestupu vodných pár z vnútorného prostredia. Vzhľadom na svoju funkciu a požadovanú životnosť sú závislé nielen od kvality použitých materiálov hydroizolačnej vrstvy, ale aj od dokonalosti vyhotovenia a usporiadania jednotlivých vrstiev celkového návrhu strechy s dokonalým riešením detailov.

Domy so zelenou čiapkou
Strecha, podkrovie

Domy so zelenou čiapkou

V súčasnosti sa stále viac presadzuje trend návratu k prírode. Snažíme sa tráviť v nej čo najviac času. Nečudo, veď človek je oddávna spätý s prírodu. Žiaľ, zelených plôch je čoraz menej, najmä v mestách. Jedným z riešení, ako včleniť zeleň do bývania tak, aby celkom prirodzene prestupovala interiér aj exteriér, aby sa skĺbila so stavebnými prvkami, je vegetačná strecha. Možno ste v niektorom časopise o bývaní obdivovali dom, ktorého strecha hýrila farbami a nežnou zeleňou. V ostatnom čase sa vegetačné strechy začínajú udomácňovať aj u nás. Je niekoľko firiem, na ktoré sa so svojimi požiadavkami môžete bez obáv obrátiť.

Plochá, široká, bystrozraká
Strecha, podkrovie

Plochá, široká, bystrozraká

Vravíte, že ten titulok je trošku pomýlený? Áno aj nie. Ide o to, ktorú rozprávku máte na mysli. Ak tú tradičnú, potom s vami súhlasím. Ale ak už dlhšie snívate o rodinnom dome so strechou, ktorú môžete ľubovoľne využívať ako terasu či záhradu, potom je titulok veľmi aktuálny. Plochá strecha totiž ponúka široké možnosti využitia a často je z nej výhľad ozaj rozprávkový. Je len na vás, či ponúknutý priestor využijete. Veď posúďte sami.

Plochá strecha môže byť aj dobrá
Strecha, podkrovie

Plochá strecha môže byť aj dobrá

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Patrí medzi obalové konštrukcie, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho a podieľajú sa na vytváraní vhodnej klímy v interiéroch. Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem vodonepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelnotechnické (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, minimálna povrchová teplota a pod.), tepelno-vlhkostné (ročná vlhkostná bilancia), akustické, protipožiarne, statické, estetické a iné.

Čo so strechou, ktorá zateká?
Strecha, podkrovie

Čo so strechou, ktorá zateká?

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 °C a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi. Pri návrhu strechy v rámci novostavby i opravy strešného plášť, treba mať všetky tieto faktory stále napamäti.